Merhaba arkadaşlar,

1996 yılında 5 ortaklı ve bir yıllığına seçilen 3 yönetim kurulu üyesi olan bir A.Ş. kuruluyor. Bu şirket ortakların ortadan kaybolmasıyla hiç bir faaliyet yapmıyor. Ticaret sicil sermayesini arttırmadığı için münfesih duruma düşürüyor. Vergi dairesi ise 2002 yılında reesen şirketi kapatıyor. ve 3 ay önce şirketin kurucu ortağı olup yönetim kurulunda olmayan ortağa şirket adına düzenlenen ve aynı zamanda bu ortağın adınında yazdığı ceza ihbarnamelerini ortağın eski adresine yani şu an orda oturan kayınpederine tebliğ ediyor. Ben bu ortakla vergi dairesine giderek bu ortağın şirketin yönetim kurulununda olmadığını dolayısı ile 6183 sayılı kanunun 35. mükerrer maddesi, 387 ve 390 sayılı tahsilat genel tebliği uyarınca kanuni temsilci sıfatını taşımadığını ve vergisel sorumluluğunun olmadığını bildiren bir dilekçe veriyorum. vergi dairesi ise şirketin yönetim kurulunun 1 yıllığına seçilip o tarihten bu güne organsız kaldığını böylelikle kurucu ortağında sorumluluğunun bulunduğunu söyleyerek dilekçemizi geri çeviriyor. Şu an biz vergi borcunun iptali için mahkemeye başvurmak istiyoruz. Tebliğ tarihi üç ay öncedir yani itiraz süresi geçmiştir. fakat tebliğ ortağın kayınpederine yapılmıştır. Bununla ilgili bize yol gösterecek, nereye başvurmamız ve hangi safhaları takip etmemizi söyleyecek üstadların görüşlerini bekliyoruz. cevaplar için şimdiden teşekkürler.