İyi Çalışmalar
TFRS ile eski kayıtlara göre değişmeyecek kayıtlar nelerdir?
Bordro tahakuku değişmeyecek
İthalat ve ihracat kayıtları değişmeyecek
İhraç kayıtlı satış kayıtları değişmeyecek
Araç satışının kayıtı değişmeyecek
Alınan çekin kayıtları değişmeyecek
Bu bilgilerde hata var mıdır? ve bunların haricinde hangi muhasebe kayıtları TFRS ile değişmeyecekler?
Saygılar