kamu işçi maaş

Konu: Varlık Barışı'nda Varlığın Sahipliğinin İspatı ve Vergi İncelemeleri

 1. #1
  nane - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nane Guest

  Varlık Barışı'nda Varlığın Sahipliğinin İspatı ve Vergi İncelemeleri

  17.12.2008 Zeki GÜNDÜZ

  Günün sözü:

  '' Her yerde aynı şeyleri (doğruyu ) söyleyen ,nerede ne söylediğini hatırlamak zorunda kalmaz.''

  Değerli DÜNYA okurları, 6 Aralık Cumartesi günkü resmi gazetede 5811 sayılı kanuna (Nam-ı diğer Varlık Barışı Kanunu) ilişkin 1 seri no'lu tebliğ yayınlandı. Bu tebliğde geçen özellikli kısımları sizlerle paylaşayım istedim. Hatırlayacağınız üzere bu konuda iki yazı yazmış ve etraflıca açıklamalarda bulunmuştum. Daha önce yazdığım yazılar, kanun ve bahse konu tebliğin tamamına > adresinden erişebilirsiniz.

  1. Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların durumu

  Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına kanun kapsamına giren varlıkları 01/10/2008 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurtdışında bulunan varlıklara ilişkin olarak kanun hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün olacaktır.

  Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde yukarıda belirtilenler dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıkların kanun hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilebilmesi ve kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

  2. Ortaklar cari hesabında yer alan borçların durumu

  İşletmelerin bilançolarında, ortaklar cari hesabında yer alan ortaklara borç tutarlarının bankalara işletme adına yatırılmak suretiyle beyan edilmesi halinde, bahse konu borç tutarları bilanço pasifinde açılacak özel fon hesabına kaydedilebilecek ve süresinde sermayeye ilave edilebilecektir. Bu durumda, beyan edilen tutarlar da kanun çerçevesinde değerlendirilecektir.

  3. Bildirim ve beyanın vergi incelemesi karşısındaki durumu

  Kapsama girmeyen inceleme ve tarhiyatlar

  01/01/2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ile 01/01/2008 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin yapılacak vergi incelemeleri kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  Vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde;

  -İşe başlama tutanağının düzenlenmesi,

  -Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin davet edilmesi,

  -Yasal defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması veya,

  -Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da,

  -Yasal defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması durumunda, vergi incelemesine başlanıldığı kabul edilecektir.

  Bu çerçevede, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları üzerinden gerekli tarhiyatlar yapılacak ve bulunan matrah farklarından, bu kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tutarların mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır.

  Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelere ilişkin tarhiyatlar ve mahsup

  Kanun kapsamında bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, inceleme esnasında vergi incelemesine yetkili olanlar, bu kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarları mahsup etmek suretiyle vergi inceleme raporlarını tanzim edeceklerdir.

  Vergi incelemesine yetkili olanlar, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin olarak kanunda öngörülen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca kontrol edeceklerdir.

  Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde aynı fiilden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup

  Diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemelerinde aynı fiilden kaynaklanan matrah

  farkı bulunması halinde, kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar bu matrah farkından mahsup edileceğinden, mahsup tutarı kadar gelir, kurumlar veya katma değer vergisi tarhiyatı önerilemeyecektir.

  Diğer taraftan, geçici vergiler yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere alınmakta olup mahsup dönemi geçtikten sonra önerilen geçici vergi tarhiyatlarında geçici verginin aslı aranmamakta, ceza ve faizleri aranmaktadır. Dolayısıyla, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesi halinde, bu vergilere yönelik olarak önerilen geçici vergi matrah farkından da mükerrer indirime yol açmayacak şekilde mahsup yapılacağından, anılan matrah farklarına yönelik olarak ayrıca geçici vergi hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

  Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde ayrı fiillerden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup

  Diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemelerinde ayrı fiillerden kaynaklanan matrah farklarının bulunması halinde ise kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden bulunan her bir matrah farkından ayrı ayrı mahsup edilecektir. Bu mahsup esnasında, bildirilen veya beyan edilen tutarların bulunan matrah farkları toplamından küçük olması halinde, bu tutarın vergi türüne isabet eden matrah farkı ile oranlanması suretiyle mahsup işlemi gerçekleştirilecektir.

  Vergi farkları ve diğer vergiler

  Kanun kapsamında bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde matrah farkından mahsup uygulaması, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarıyla sınırlıdır.

  Dolayısıyla, mükelleflerin gelir, kurumlar ve katma değer vergisine ilişkin vergi farkları ve haksız iadeden kaynaklanan tarhiyatlar ile bu vergiler dışındaki diğer vergilere yönelik yapılacak inceleme ve tarhiyatlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  2

  Ynt: Varlık Barışı'nda Varlığın Sahipliğinin İspatı ve Vergi İncelemeleri

  Alıntı nane Nickli Üyeden Alıntı
  17.12.2008 Zeki GÜNDÜZ

  Günün sözü:

  '' Her yerde aynı şeyleri (doğruyu ) söyleyen ,nerede ne söylediğini hatırlamak zorunda kalmaz.''

  Değerli DÜNYA okurları, 6 Aralık Cumartesi günkü resmi gazetede 5811 sayılı kanuna (Nam-ı diğer Varlık Barışı Kanunu) ilişkin 1 seri no'lu tebliğ yayınlandı. Bu tebliğde geçen özellikli kısımları sizlerle paylaşayım istedim. Hatırlayacağınız üzere bu konuda iki yazı yazmış ve etraflıca açıklamalarda bulunmuştum. Daha önce yazdığım yazılar, kanun ve bahse konu tebliğin tamamına > adresinden erişebilirsiniz.

  1. Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları veya vekilleri adına görünen varlıkların durumu

  Şirketlerin kanuni temsilcileri, ortakları ya da şirket veya şirketin ortakları adına kanun kapsamına giren varlıkları 01/10/2008 tarihinden önce yetkili kuruluşlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleşmesine istinaden değerlendirmeye yetkili olanların, bu tarih itibarıyla sahip oldukları ve yurtdışında bulunan varlıklara ilişkin olarak kanun hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün olacaktır.

  Şirket veya şirket ortaklarına ait olduğu halde yukarıda belirtilenler dışındaki kişilerce tasarruf edilen varlıkların kanun hükümleri çerçevesinde şirket adına bildirim veya beyana konu edilebilmesi ve kanunun 3'üncü maddesinin beşinci fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bildirim veya beyan dışındaki nedenlerle yapılacak inceleme esnasında söz konusu varlıkların şirket veya şirket ortaklarına ait olduğunun ispat edilmesi gerekmektedir.

  2. Ortaklar cari hesabında yer alan borçların durumu

  İşletmelerin bilançolarında, ortaklar cari hesabında yer alan ortaklara borç tutarlarının bankalara işletme adına yatırılmak suretiyle beyan edilmesi halinde, bahse konu borç tutarları bilanço pasifinde açılacak özel fon hesabına kaydedilebilecek ve süresinde sermayeye ilave edilebilecektir. Bu durumda, beyan edilen tutarlar da kanun çerçevesinde değerlendirilecektir.

  3. Bildirim ve beyanın vergi incelemesi karşısındaki durumu

  Kapsama girmeyen inceleme ve tarhiyatlar

  01/01/2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri ile 01/01/2008 tarihinden sonraki dönemlere ilişkin yapılacak vergi incelemeleri kanun kapsamında değerlendirilmeyecektir.

  Vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde;

  -İşe başlama tutanağının düzenlenmesi,

  -Vergi incelemesi yapılmak üzere mükellefin davet edilmesi,

  -Yasal defter ve belgeleri isteme yazısının tebliğ edilmiş olması veya,

  -Matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da,

  -Yasal defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiş olması durumunda, vergi incelemesine başlanıldığı kabul edilecektir.

  Bu çerçevede, 01/01/2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farkları üzerinden gerekli tarhiyatlar yapılacak ve bulunan matrah farklarından, bu kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen varlıklara ilişkin tutarların mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktır.

  Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelere ilişkin tarhiyatlar ve mahsup

  Kanun kapsamında bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, inceleme esnasında vergi incelemesine yetkili olanlar, bu kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarları mahsup etmek suretiyle vergi inceleme raporlarını tanzim edeceklerdir.

  Vergi incelemesine yetkili olanlar, bildirilen veya beyan edilen tutarlara ilişkin olarak kanunda öngörülen koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca kontrol edeceklerdir.

  Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde aynı fiilden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup

  Diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemelerinde aynı fiilden kaynaklanan matrah

  farkı bulunması halinde, kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar bu matrah farkından mahsup edileceğinden, mahsup tutarı kadar gelir, kurumlar veya katma değer vergisi tarhiyatı önerilemeyecektir.

  Diğer taraftan, geçici vergiler yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere alınmakta olup mahsup dönemi geçtikten sonra önerilen geçici vergi tarhiyatlarında geçici verginin aslı aranmamakta, ceza ve faizleri aranmaktadır. Dolayısıyla, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından bildirilen veya beyan edilen tutarların mahsup edilmesi halinde, bu vergilere yönelik olarak önerilen geçici vergi matrah farkından da mükerrer indirime yol açmayacak şekilde mahsup yapılacağından, anılan matrah farklarına yönelik olarak ayrıca geçici vergi hesaplanması söz konusu olmayacaktır.

  Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde ayrı fiillerden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup

  Diğer nedenlerle yapılacak vergi incelemelerinde ayrı fiillerden kaynaklanan matrah farklarının bulunması halinde ise kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar gelir, kurumlar veya katma değer vergisi yönünden bulunan her bir matrah farkından ayrı ayrı mahsup edilecektir. Bu mahsup esnasında, bildirilen veya beyan edilen tutarların bulunan matrah farkları toplamından küçük olması halinde, bu tutarın vergi türüne isabet eden matrah farkı ile oranlanması suretiyle mahsup işlemi gerçekleştirilecektir.

  Vergi farkları ve diğer vergiler

  Kanun kapsamında bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde matrah farkından mahsup uygulaması, gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarıyla sınırlıdır.

  Dolayısıyla, mükelleflerin gelir, kurumlar ve katma değer vergisine ilişkin vergi farkları ve haksız iadeden kaynaklanan tarhiyatlar ile bu vergiler dışındaki diğer vergilere yönelik yapılacak inceleme ve tarhiyatlar bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. TESK: Varlık Barışı Kadar Vergi Barışına da İhtiyaç Var
  Konu Sahibi ebru şener Forum Güncel Konular - Haberler
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Nisan.2013, 15:38
 2. Vergi incelemesi ve Varlık Barışı hk.
  Konu Sahibi smmkekec Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 22.Şubat.2010, 13:20
 3. Vergi İnceleme(me)si İçin Varlık Barışı
  Konu Sahibi ferhat Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Ekim.2009, 11:14
 4. Varlık Barışı/ Vergi Sigortası mı?
  Konu Sahibi nane Forum Vergi Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Kasım.2008, 13:56
 5. Varlık Barışı ve Vergi İncelemesi Tartışmaları
  Konu Sahibi nane Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 08.Kasım.2008, 10:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36