TEŞVİK PAKETİNDEKİ VERGİ SÜRPRİZLERİ


KAMUOYUNDA 'teşvik paketi' olarak adlandırılan ve geçtiğimiz günlerde Meclis'e gönderilen 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'ndan vergi sürprizi çıktı.
Sürprizlerden biri cep telefonu satıcılarını, dolaysıyla cep telefonu kullanıcılarını, diğeri kooperatif yoluyla ev sahibi olacakları ilgilendiriyor...

CEP TELEFONUNA MAKTU ÖTV
Tasarının 11/b. maddesiyle ÖTV Kanunu'na geçici madde eklemek suretiyle, cep telefonlarına 40 TL maktu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilmesi öngörülüyor. 31.12.2013 tarihine kadar uygulanmak üzere her bir cep telefonun ÖTV'si 40 TL'den az olamayacak.
Tasarıya göre, her bir cep telefonun yüzde 20 oranında hesaplanan nispi ÖTV tutarının 40 TL'den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 TL maktu vergi alınacak. Dolayısıyla her bir cep telefonundan alınacak ÖTV tutarı 40 TL'nin altında olamayacak. Bakanlar Kurulu bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, beş katına kadar artırmaya yetkili olacak.
Örneğin 100 TL'lik cep telefonunun nispi vergisi (yüzde 20) 20 TL olmasına rağmen, 40 TL ÖTV ödenecek.