Veysi Seviğ

"Finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri"nce alacakları için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanmış bulunan bir tebliğ ile belirlenmiş bulunmaktadır. (20 Temmuz 2007 gün ve 26588 sayılı Resmi Gazete)
Söz konusu tebliğin 3'üncü maddesinde yapılan tanımlamadan da anlaşılacağı üzere "Karşılıklar; alacaklardan doğmuş veya doğması beklenen ancak kesin olarak belli olmayan zararların karşılanması amacıyla mali tablolarda hesaben ayrılarak gider yazılan" tutarlardır.
...
Yazının Tamamı