Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

İthalatta vergiyi doğuran olay, gümrük vergisi ödeme mükellefiyeti başladığında meydana geldiğinden, mal bedeli peşin ödenmiş ithalatta beyannamenin tescil tarihine kadar oluşan kur farkı matraha dahil edilir. Böylece, negatif ve pozitif kur farklarının vergilendirmeye etkisi olmaz.

SORU: İthalatta oluşan kur farklarının muhasebeleştirilmesinde hangi kur işleme esas alınmaktadır? Malın maliyetini belirlemek üzere dikkate almamız gereken kur nedir? Faturanın bize intikal ettiği tarihi mi yoksa ödeme tarihini mi dikkate alacağız?
YANIT: Katma Değer Vergisi Yasası'nın 1/2. maddesi uyarınca "her türlü mal ve hizmet ithalatı" katma değer vergisine tabi olup, aynı yasanın 10/ı maddesinde hükme bağlandığı üzere "ithalatta", Gümrük Kanunu'na göre gümrük vergisi ödeme mükellefiyetinin başlaması, gümrük vergisine tabi olmayan işlemlerde ise gümrük beyannamesinin tescili hali vergiyi doğuran olay olarak tanımlanmıştır.
...
Yazının Tamamı