Zeki GÜNDÜZ

Değerli DÜNYA okurları, bu konuya daha önce de (11.02.2009 tarihli Dünya Gazetesi) değinmiştik (yazıyı www.). Ancak hem 2009 yılına ilişkin ilk geçici vergi döneminin gelmiş olması hem de soruların artması nedeniyle tekrar ele alma gereği hissettik.

Değerli DÜNYA okurları, bildiğiniz üzere yatırım indirimine ilişkin kanun hükümleri (01.01.2006'dan geçerli olmak üzere) iptal edilirken geçici bir madde (Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 69. maddesi) ile mevcut ve sonrasında yapılacak ve kanunda belirtilen şartları taşıyan yatırım indirimine tabi harcamaların 2008 yılı sonuna kadar kazançlardan indirilebileceği düzenlenmiştir.

Bu düzenleme ile birlikte de yapılan bu düzenlemenin Anayasa'ya uygun olup olmadığı tartışılmaya başlanmıştı.
...
Yazının Tamamı