Veysi Seviğ

70'li yıllarda vergi denetimlerinde servet bildirimi incelemeleri, gelirlerini doğru beyan etmeyenlerin korkulu rüyası haline dönüşmüştü.
Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olan özellikle ticari ve mesleki kazanç sahipleri, söz konusu beyannamelerine ek olarak ayrıca servet bildirimi vermekle yükümlü tutulduklarından, bu beyanname üzerinde yıllık servet artışlarını ve ayrıca giderlerini beyan ederler, eğer beyan ettikleri gelirle yıllık servet artışları ve harcamaları arasında fark olursa ve bu fark servet artışı haline dönüşürse bu takdirde beyan sahibi beyanını aşan servet artışının hangi kaynaklardan karşılandığını izah etmekle yükümlü tutulurdu. O dönemlerde genellike servetlerindeki artışı yakın akrabalarından borçlanarak karşıladıklarını ifade eden mükellefler nezdinde yapılan incelemelerde ya söz konusu kişiye borç verenlerin borç verebilecek bir mali güce sahip olmadıkları belirlenir veya söz konusu bildirimlerin yapılan incelemeler sonucunda doğru olmadığı belirlenir, bulunan yeni sonuçlara göre işlem yapılırdı.
...
Yazının Tamamı