Veysi Seviğ

"Denizcilik Müşteşarlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkındaki kanun hükmünde kararname" ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 5897 sayılı yasa ile Motorlu Taşıtlar Vergisi Yasası'nda yapılan bir dizi değişiklikle "Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan motorlu deniz taşıtları" Motorlu Taşıtlar Vergisi kapsamı dışında bırakılmış bulunmaktadır. Buna bağlı olarak sözü edilen Motorlu Taşıtlar Yasası'nda yer alan III sayılı tarife 30.6.2009 tarihinden itibaren yasa metninden çıkartılmış bulunmaktadır. Konuya ilişkin olarak Harçlar Yasası'nda yapılan değişiklikle "İmtiyaz...
Yazının Tamamı