Bumin Doğrusöz

Dönem sonu işlemleri kapsamında vadeli çekler için reeskont uygulaması yapılıp yapılamayacağı konusunu daha önce bir yazımda (Referans gazetesi, 2 Nisan 2009) irdelemiştim. Önce o yazımı kısaca anafikri itibariyle hatırlatayım. Şöyle demiştim:"Maliye Bakanlığı, vadesi gelmemiş bonoya bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetine indirgenerek, bir başka deyişle reeskonta tabi tutularak nazara alınmasını kabul ederken, çekleri bu düzenlemelerden yararlandırtmamakta, bir başka deyişle çeklerin reeskonta tabi tutulmasını kabul etmemektedir. Maliye Bakanlığı'nın bu görüşü, kısaca, 'çekin ...

Yazının Tamamı