Metin Taş-Sezgin Özcan metin.tas@aksam.com.tr-sezgin.ozcan@aksam.com.tr

Tam bir ay önce 21 Nisan 2009 tarihli yazımızda, Anayasa'nın 'Hak arama hürriyeti' başlıklı 36. maddesinde yer alan 'Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.' hükmüyle güvence altına alınan yargıya başvurma hakkının kullanımına ilişkin 'başvurma harcı' ile 'karar ve ilam harcı' konularına değinmiş, Harçlar Kanunu'nun 28/a maddesinde yer alan, 'Karar ve ilam harçları ödenmedikçe ilgilisine ilam verilmez' hükmünün, hak arama hürriyetini kısıtladığına dikkat çekmiştik.

Sonuç olarak da davayı kazanan tarafın mahkeme kararını (ilamı) alabilmesinin harç yatırma şartına bağlanmasının, hem Anayasa'nın 36. maddesine hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine aykırılık oluşturduğuna ilişkin düşüncemizi ortaya koymuştuk.
Yazının Tamamı