SERMAYE ŞİRKETLERİNDE VERGİSİZ BİRLEŞME -2-

(MUHASEBE KAYITLARI)Bir önceki yazımızıda sermaye şirketlerinin vergisiz birleşmesini Kurumlar Vergisi ve Türk Ticaret Kanunları açısından ele almış ve vergisiz birleşmenin olabilmesi için yapılması gereken prosedürleri tek tek izah etmiştik. Önceki yazımızın devamı ve tamamlayıcısı olan bugünkü konumuz ise bu işlemlerin muhasebe kayıtlarının nasıl yapılması gerektiğidir.ÖRNEK UYGULAMAFaaliyet konusu hizmet olan Ekrem Tur A.Ş, faaliyet konusu ticaret olan Yaman A.Ş?ne tüm varlık ve borçlarıyla kendilerine katılma, yani devir yoluyla birleşme önerisinde bulunmuş ve öneri kabul edilmiştir.Bu doğrultuda yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılan aşağıdaki hususlar uygulamaya konulmuştur.1) Ekrem Tur A.Ş, Yaman A.Ş?nin 28.02.2007 tarihli bilançosundaki varlık ve borçları aynen devralmıştır.

2) Ekrem Tur A.Ş bu nedenle sermaye artırma kararı almış,gerekli yasal formaliteleri yerine getirerek,nominal değeri 10 Ykrş olan 800.000 adet isse senedi çıkarmış ve bu hisse senetlerini devralınan Yaman A.Ş?nin ortaklarına teslim etmiştir.EKREM TUR A.Ş.

28.02.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU(YTL)

AKTİF


PASİF

KASA
1.600
BANKA KRED
48.000

BANKALAR
4.000
SATICILAR
16.000

ALICILAR
14.400
BORÇ SENETLERİ
24.000

AL.SENET
20.500
SERMAYE
160.000

İŞTİRAKLER
160.000
YASAL YED.
32.000

BİNALAR
128.000
DÖNEM KARI
40.000

MAKİNALAR
8.000TAŞITLAR
24.000BİR AMORT.
(40.000TOPLAM
320.000
TOPLAM
320.000


YAMAN A.Ş.

28.02.2007 TARİHLİ BİLANÇOSU(YTL)AKTİF


PASİF

KASA
800
BANKA KRED
12.000

BANKALAR
2.400
SATICILAR
6.400

ALICILAR
3.200
BORÇ SENETLERİ
5.600

AL.SENET
7.200
SERMAYE
64.000

TİC.MAL
14.400
YASAL YED.
32.000

BİNALAR
80.000
DÖNEM ZARARI
(16.000)

MAKİNALAR
16.000BİR AMORT.
(20.000)TOPLAM
104.000
TOPLAM
104.000EKREM TUR A.Ş.?NİN DEFTERLERİNDEKİ KAYITLAR1--------------01.03.2007------------

KASA 1.600

BANKALAR 4.000

ALICILAR 14.400

AL.SENET 20.500

İŞTİRAKLER 160.000

BİNALAR 128.000

MAKİNALAR 8.000

TAŞITLAR 24.000BİR AMIRT(-) 40.000

BANKA KRED 48.000

SATICILAR 16.000

BORÇ SENET 24.000

SERMAYE 160.000

YASAL YED 32.000

DÖN. NET KARI 40.000

2-------------------/----------------------

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 80.000

500 SERMAYE 80.000

3---------------01.03.2007-----------------

100 KASA 800

102 BANKALAR 2.400

120 ALICILAR 3.200

121 ALAC.SENETLER 7.200

153 TİC.MALL 14.400

252 BİNALAR 80.000

253 TES.MAK.CİH 16.000

257 BİR.AMORT 20.000

300 BANKA KREDİLER 12.000

320 SATICILAR 6.400

321 BORÇ SENET 5.600

501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE 80.000

Yaman A.Ş.?nin devralınması

-------------/-----------------EKREM TUR A.Ş.

01.03.2007 TARİHLİ DEVİR SONU BİLANÇOSU (YTL)AKTİF


PASİF

KASA
2.400


BANKA KRED
60.000

BANKALAR
6.400
SATICILAR
22.400

ALICILAR
17.600
BORÇ SENETLERİ
29.600

AL.SENET
27.200
SERMAYE
240.000

TİC.MAL
14.400
YASAL YED.
32.000

İŞTİRAKLER
160.000
DÖNEM NET KARI
40.000

BİNALAR
208.000TES.MAK.CİHAZLAR
24.000TAŞITLAR
24.000BİR AMORT.
(60.000)TOPLAM
424.000
TOPLAM
424.000
DEVİR ALINAN YAMAN A.Ş.?NİN DEFTERLERİNDEKİ KAYITLAR1 ---------------01.03.2007-----------------

100 KASA 800

102 BANKALAR 2.400

120 ALICILAR 3.200

121 ALAC.SENETLER 7.200

153 TİC.MALL 14.400

252 BİNALAR 80.000

253 TES.MAK.CİH 16.000

591 DÖNEM NET ZARARI 16.000

257 BİR.AMORT 20.000

300 BANKA KREDİLER 12.000

320 SATICILAR 6.400

321 BORÇ SENET 5.600

500 SERMAYE 64.000

540 YASAL YEDEKLER 32.000

Hesapların açılışı

2-------------/-------------

257 BİR.AMORT 20.000

300 BANKA KREDİLER 12.000

320 SATICILAR 6.400

321 BORÇ SENET 5.600

134 BİRLŞ.ŞİRK.ALAC 80.000100 KASA 800

102 BANKALAR 2.400

120 ALICILAR 3.200

121 ALAC.SENETLER 7.200

153 TİC.MALL 14.400

252 BİNALAR 80.000

253 TES.MAK.CİH 16.000Şirketin Ekrem Tur A.Ş?ye devri

3-------------/--------------------

242 İŞTİRAKLER 80.000

134 BİR.ŞİR.ALAC 80.000

4----------------/------------------

500 SERMAYE 64.000

540 YASAL YEDEK 32.000

331 ORT BORÇ 96.000

5---------------/-------------------

331 ORT BORÇ 16.000

591 DÖN.NET ZARARI 16.000

6---------------/--------------------

331 ORT BORÇ 80.000

242 İŞTİRAKLER 80.000

-------------------/------------------

Şeklinde yevmiye kayıtları yapılacaktır.

Ekrem YAMAN

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir