Hakan ÜZELTÜRK huzelturk@superonline.com

Kriz dönemlerinde doğal olarak devletin daha fazla önem verdiği vergi gelirlerinin tahsilâtındaki azalmalar hem bütçe rakamlarında, hem de mükellefler nezdinde kendisini iyice hissettirmeye başladı. Bütçe rakamlarına bakıldığında 2008 yılı Ocak-Nisan döneminde 53 milyar 158 milyon TL olan vergi tahsilatı, 2009 yılının aynı döneminde yüzde 4,1 azalışla 50 milyar 958 milyon TL'ye geriledi. Ocak-nisan dönemi gerçekleşmeleri dikkate alındığında ise gelir vergisi'nde yüzde 8.9, dahilde alınan KDV'de yüzde 12.1, BSMV'nde yüzde 22.4 ve damga vergisi'nde yüzde 6.7'lik artış görülmesine rağmen, kurumlar vergisinde yüzde 15, özel tüketim vergisinde yüzde 3.4, harçlarda yüzde 10.5 ve ithalde alınan KDV'de yüzde 32'lik bir azalma meydana geldi.
...
Yazının Tamamı