Ekrem Sarısu

Soru: Babam vefat etti. İşyerini mirasçılar olarak aynen devam ettirmeyi düşünüyoruz. İşyerini mirasçılar olarak işletmek üzere devir aldığımızda KDV veya Gelir Vergisi ödememiz gerekiyor mu?
Talip ÖZE

Cevap: Şahıs firmasının sahibinin ölümü nedeniyle işletmeye dâhil iktisadi kıymetlerin kanuni mirasçılar tarafından kayıtlı değerleriyle aynen devralınması, bilanço esasına göre defter tutuluyorsa, bilançonun aktif ve pasifiyle birlikte bütün halinde devralınarak faaliyete devam edilmesi halinde, devir işlemi için değer artış kazancı hesaplanmaz ve Gelir Vergisi ödenmez.(GVK Md. 81/1) Ayrıca Katma Değer Vergisi Kanununun 17 nci maddesinin ?4-Diğer İstisnalar? bendinin (c) fıkrasında Gelir Vergisi Kanunun 81 nci maddesinde belirtilen işlemler vergiden istisna edildiğinden söz konusu işlem için KDV de ödenmez. Sonuç olarak, kanuni mirasçıları olarak vefat eden babanızın işyerini aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devir alarak faaliyetine devam etmeniz halinde, devir işlemi için Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi ödemezsiniz.