Ekrem Sarısu

Soru: Satın alınan bir arsanın, geçmiş yıllara ait eski sahibinin ödemediği emlak vergisi borçları, arsanın yeni sahibinden istenebilir mi?
Cuma ERDEM

Cevap: Satın alınan bir gayrimenkulün satın alındığı yıl ve geçmiş yıl emlak vergi borcundan, gayrimenkulü satan ve alan müştereken sorumludur. Satın alınan arsanın ödenmemiş geçmiş yıl emlak vergi borçları arsanın yeni sahibinden alınabilir. Ancak arsanın yeni sahibi ödediği emlak vergi borçlarını, arsanın eski sahibine rücu hakkı vardır. Bu hakkı kullanarak mahkeme yoluyla da olsa, ödediği eski emlak vergi borçlarını satın aldığı kişi veya kuruma ödetebilir.