kamu işçi maaş

Konu: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.480

  Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

  Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyetlerinde Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler -


  Şirketlerin personellerine ait otomobilleri kendi faaliyetlerinde kullanımı günümüzde pratik bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yaklaşımın en büyük nedeni ise otomobil alımı sırasında karşılaşılan yüksek vergi yüklerinden kaçınmaktır. Bu yazımızda personele ait otomobilin şirket faaliyetlerinde kullanılmasının, hem gider olarak kayıtlara intikal ettirilebilmesi hem de karşılaşılan vergisel yükümlükler açısından değerlendirilmesi yapılacaktır.


  2. Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyetinde Kullanılması Halinde Oluşan Giderlerin Personele Ödenmesi Durumunda Gider Olarak Kaydedilip Kaydedilemeyeceği


  Şirket personelinin işin gerektirdiği görev yerlerine giderken kendi özel araçlarını kullanmaları sonucunda personele yapılan akaryakıt ve aracın yıpranma giderleri karşılığı ödemelerin, şirket kayıtlarında gider olarak kaydedilip kaydedilemeyeceği hususunda tereddütler bulunmaktadır.


  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun İndirilecek Giderler başlıklı 40. maddesinde safi kazancın tespitinde indirilmesi kabul edilen giderler hüküm altına alınmıştır. İlgili maddenin 5. fıkrasında; ?Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri?nin gider olarak kabul edilebileceği belirlenmiştir. Gelir İdaresi tarafından konu ile ilgili verilen bir muktezada aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır (1):


  ?Bir masrafın genel gider adı altında masraf yazılabilmesi için, masrafla iş arasında açık, güçlü bir illiyet bağının mevcut olması masrafın işin önemi ölçüsünde yapılmış bulunması gerekeceğinden personelinize ait araçların şirket faaliyetinde kullanılması halinde bu araçlara ilişkin giderler karşılığında yapılan ödemelerin safi kazancınızın tespitinde gider olarak gösterilebilmesi için söz konusu araçların işletme tarafından kiralama yoluyla edinilmesi veya işletmenin aktifinde kayıtlı olması ve işte kullanılması gerekmektedir.


  Dolayısıyla işletmeye dahil olmayan, personele ait araç için yapılan (akaryakıt gideri, aracın yıpranmasına karşılık yapılan ödemeler vb.) giderlerin safi kazancınızın tespitinde gider olarak kaydedilmesi mümkün değildir.?


  Yukarıdaki belirlemeler çerçevesince söz konusu araçların kiralama yoluyla şirket faaliyetlerinde kullanılması gider kaydı açısından bir çözüm yolu olarak karşımıza çıkmaktadır.


  3. Şirket Personeline Ait Otomobilin Şirket Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Kiralanması Durumunda Karşılaşılacak Vergisel Yükümlülükler


  Personele ait araçların, yapılacak bir sözleşme ile şirket tarafından kiralanması halinde ise söz konusu araç giderleri karşılığı yapılan ödemeler ile araca yapılan kira ödemelerinin, işte kullanılması şartıyla ticari kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.


  Ancak yapılan bu ödemeler vergi kanunları açısından nasıl değerlendirilmelidir?


  3.1. Personelin Aracını Kiralayan Tüzel Kişi Açısından:


  İlk olarak şirket ile personel arasında yapılan kira sözleşmesine ait binde 1,5 oranında damga vergisi, personelin damga vergisi mükellefiyeti bulunmadığından dolayı şirket tarafından karşılanacaktır.


  Diğer taraftan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Gayrimenkul Sermaye İradının Tarifi başlıklı 70. maddesinde motorlu nakil ve cer vasıtalarının, her türlü motorlu aracın, makine ve tesisat ile bunların eklentilerinin kiraya verilmesinden elde edilen iradların gayrimenkul sermaye iradı olacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı kanunun Vergi Tevkifatı başlıklı 94. maddesinde ise 70. maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden %20 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılması gerektiğine hükmedilmiştir. Dolayısıyla söz konusu araç için yapılacak ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekmektedir.


  Bir diğer konu ise katma değer vergisi uygulamasıdır. KDV Kanununun, Verginin Konusunu Teşkil Eden İşlemler başlıklı 1. maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70. maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemlerinin KDV?ye tabi olacağına hükmedilmiştir. Bu durumda personele ait söz konusu aracın şirket tarafından kiralanması işlemi KDV Kanunu 1/3-f maddesine göre KDV?ye tabidir. Dolayısıyla, otomobilini şirkete kiralayan personelin KDV mükellefi olmaması halinde, KDV?nin şirket tarafından sorumlu sıfatıyla 2 No?lu KDV Beyannamesi verilmek suretiyle ödenmesi gerekmektedir. Öte yandan personelinden araç kiralayan şirket, banka, aracı kurum, vb. KDV mükellefiyeti bulunmayan bir kurum ise, KDV mükellefiyeti tesis ettirmesi ve sorumlu sıfatıyla KDV yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir.


  3.2. Aracını Kiraya Veren Gerçek Kişi Açısından:


  Şirket tarafından, araç kirasına istinaden personeline yapılan ödemeler, Gelir Vergisi Kanununun 70. Maddesi uyarınca gelir elde eden personel açısından gayrimenkul sermaye iradıdır. Gelir Vergisi Kanununun ?Toplama Yapılmayan Haller? başlıklı 86. Maddesinde yıllık beyanname verilmesi gerekmeyen gelirlere ilişkin belirleme yapılmıştır.Bu madde çerçevesinde araç kira geliri olan gerçek kişinin, yıllık gelir türlerini irdelemesi ve toplamını ilgili yıl beyan sınırı olan tutarla mukayese etmesi gerekmektedir. Söz konusu maddenin konumuz ile ilgili olan 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca, vergiye tabi gelir toplamının 103 üncü maddede yazılı tarifenin ikinci gelir diliminde yer alan tutarı beyan sınırını aşmaması koşuluyla (2008 yılı için 19.800 YTL), Türkiye'de tevkifata tabi tutulmuş olan; birden fazla işverenden elde edilen ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname vermeleri gerekmez, ayrıca diğer gelirleri için beyanname veriyor olsalar dahi bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Öte yandan, gayrimenkul sermaye iradının 19.800 YTL?lik beyan sınırını aşması halinde ise elde edilen söz konusu gelir personel tarafından yıllık beyanname ile beyan edilecek ve personele yapılan gayrimenkul sermaye iradı ödemeleri üzerinden kesilen gelir vergisi tevkifatları da hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.


  4. Sonuç:


  İşletmeye dahil olmayan, personele ait araçların şirket faaliyetlerinde kullanılmalarından dolayı yapılan harcamaların safi kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Öte yandan personel ile yapılacak olan bir kira sözleşmesine istinaden yapılacak olan kira ödemeleri şirket kayıtlarında gider olarak dikkate alınabileceklerdir. Ancak bu durumda da söz konusu araç için yapılacak ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı ve sorumlu sıfatıyla KDV hesaplanması gerekmektedir.

  Kayanak:Ufuk Söğütlüoğlu
  Ayrıca bu konuya ait bir mukteza aşağıdadır

  B.07.1.GİB.4.34.16.01/GVK-40 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Muktezası

  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  13

  Ynt: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

  Personelin aracı ayda bir kaç gün kullanılmakta, iş çıktıkça ve o araç mecburi olarak kullanıldığı zaman veya yılda bir kaç gün acil iş çıktığı zaman akaryakıt gideri sadece karsılanmakta, aylık olarak kira sözleşmesi yapmamız gerekiyor mu ? Kira sözleşmesinde kullanılan aracın araç kiralama şirketlerinden kiralama bedeli neyse o bedel üzerinden kiralama yapılması gerekiyor deniyor, şimdi ayda bir - iki defa yapılan bir araç kullanımında belki de aylarca kullanılamayacak bir araç kiralama işlemin de nasıl bir yok izlenmesi gerekmekte, günlük kiralama işlemi yapıp ona göre kullanıldığı gün oranında mı kiralama yapıp akaryakaıt v.b. giderlerini karsılıyalım veya aylık olarak kiralama yoluna mı gidelim ?
  akaryakıt giderini personele ücret olarak ödeyip gelen fatura ve fiş de gider olarak kaydedelim mi ?

  Yol gösterecek değerli yorumlarını bekliyorum, şimdiden teşekkürler...

 3. #3
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.411

  Ynt: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

  Bu konu defalarca yazılmış ve tartışılmıştır forumda. Kiralama yapmazsanız aracın giderlerini masraf yazamazsınız.
  Ayda birkaç gün kullanılıyor ise değişken bedelli biz sözleşme yapabilrisiniz. Ayrıca gv stopajı ve kdv 2 tahakkuku yapacaksınız.
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Şubat.2011
  Mesajlar
  13

  Ynt: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

  Teşekkürler.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  98

  Ynt: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

  bu durumda verilen kdv2'yi kdv1'den mahsup edebiliyorduk değil mi?

 6. #6
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

  Mahsup derken; KDV1 de indirim konusu yapabiliyorsunuz.
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  98

  Ynt: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

  KDV2'de ki tutarın aynısını 191'e yani KDV1'de yazarak indirim konusu yapıyoruz değil mi?

 8. #8
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920

  Ynt: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşl

  Evet.
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  98

  Ynt: Personele Ait Otomobilin Şirket Faaliyet.Kullanılması Halinde Yapılacak İşlemler

  tşk

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Stajer İle İlgili Yapılacak İşlemler Hk.
  Konu Sahibi nesv Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 20
  Son Mesaj : 22.Haziran.2015, 10:33
 2. İhbar Süresi Dolmadan Çıkan Personele Yapılacak İşlemler
  Konu Sahibi MESUTİİ Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 01.Kasım.2007, 12:54
 3. Mükellefin Ölmesi Halinde Yapılacak İşlemler Hakkında
  Konu Sahibi efendi Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 16
  Son Mesaj : 17.Nisan.2007, 14:42
 4. Cevap: 1
  Son Mesaj : 17.Şubat.2007, 16:45
 5. Yıl Sonunda Yapılacak İşlemler Hk
  Konu Sahibi KARACASMMM Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 28.Aralık.2005, 14:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36