Veysi Seviğ

Ülkemizde işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma koşulları ve ortamına ilişkin hak ve sorumlulukları "İş Kanunu" ile düzenlenmiştir.İş sözleşmesi; bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, yasada aksi belirlenmedikçe, özel şekle tabi değildir.Yasal düzenleme gereği süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler Damga Vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. (İş Yasası Madde: 8)Diğer yandan aynı yasal düz...
Tamamı