kamu işçi maaş

Konu: Yurtiçi Ve Yurtdışı Seyahat Giderleri Ve Harcırah Uygulaması

 1. #1
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.503

  Yurtiçi Ve Yurtdışı Seyahat Giderleri Ve Harcırah Uygulaması

  YURTİÇİ VE YURTDIŞI SEYAHAT GİDERLERİ VE HARCIRAH UYGULAMASI


  Seyahat giderleri her geçen yıl işletmelerin bütçelerinde daha büyük bir yüzde ile yer almaktadır. Globalleşen ve küçülen dünyada böyle bir sonuç ile karşı karşıya kalmak doğal bir sonuçtur. Durum böyle olunca da, seyahat giderleri ile ilgili vergisel avantaj ve dezavantajları bilmek işletmeler için serbest bırakılmış yöntemlerden herhangi birisini seçmek ve mecburi olan seyahat maliyetlerini minimize etmek açısından ise bir hayli önem arz etmektedir.

  Yasal Mevzuat;
  Harcırah kanununa tabi olmayan özel işletmeler için yapılacak işlemler ile ilgili Yasal mevzuat oldukça sınırlı olup 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24/2.maddesinde;
  ?Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine, tasfiye memurlarına ve hizmet erbabına (Harcırah Kanunu'na tabi olsun olmasın her türlü sözleşmeli personel dahil) verilen gerçek yol giderlerinin tamamı ile yemek ve yatmak giderlerine karşılık verilen gündelikler (Bu gündelikler aynı aylık seviyesindeki devlet memurlarına verilen gündeliklerden fazla ise veya devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşarsa, aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur)?,
  Aynı kanunun 40/4.maddesinde ise; ?İşle ilgili ve yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip seyahat ve ikamet giderleri (Seyahat maksadının gerektirdiği süreye maksur olmak şartiyle)? denilmektedir.
  5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda ise konu ile ilgili özel bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Kurumlar Vergisi Kanununun 6.maddesindeki ?Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır? ifadesinden dolayı Kurumlar Vergisi mükellefleri ile Gelir Vergisi mükellefleri arasında uygulama açısından bir farklılık bulunmamaktadır.
  Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri uygulama ile ilgili daha fazla detay bilgiye sahip olmak istedikleri takdirde ise tek bakacakları kaynak 6425 sayılı Harcırah Kanunu olmaktadır.

  Gider Yöntemleri;

  Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Denetçilerin, Tasfiye Memurlarının ve çalışan sözleşmeli hizmet erbabının yurtiçi veya yurtdışına işle ilgili geçici görev ile gitmeleri durumunda, yapılacak harcamalar açısından gerçek gider yöntemi, harcırah (gündelik) yöntemi veya karma bir yöntem uygulanabilmektedir.
  Yapılacak giderleri yol, yatma ve yemek ile ilgili giderler olarak genel olarak üçe ayırmak gerekir. Bunun dışında belgelenmek koşulu ile temsil, telefon vb giderler de gider olarak kabul edilmektedir.

  Gerçek Gider Uygulaması;
  Eğer işletme tarafından gerçek gider yöntemi seçilmiş ise yurtiçi veya yurtdışı diye bir ayrım ve bir tutar limiti olmaksızın alınan belgelerin tamamı gider olarak kayıt edilebilir. Burada tek dikkat edilmesi gereken Gelir Vergisi Kanununun 40/4 de belirtilen işle ilgili ve yapılan işin büyüklüğü ile ilgili mantıklı olma koşuluna dikkat edilmelidir.

  Yurtiçi Harcırah Uygulaması;
  6425 Sayılı Harcırah Kanunu'nun 33. maddesine göre verilecek harcırah gündelikleri her yıl Bütçe Kanunu ile belirlenir. 2009 yılı merkezi yönetim bütçe kanununda yer alan H cetvelleri ile 2009 yılı 1.yarısı ve 2. yarısı için harcırah gündelikleri ayrı ayrı belirlenmiştir. Buna göre, 1 Temmuz 2009 tarihinden itibaren uygulanacak olan ve gelir vergisinden istisna edilen yurt içi gündelik tutarları ile bu tutarlara karşılık gelen gelir dilimlerini gösterir tablo aşağıdaki şekildedir. Bu tabloya göre görevli kişinin gelir seviyesine bakarak vergiden istisna edilen gündelik tutarının da belirlenmesi gerekir.  Tablo 1:

  Brüt aylık tutarı Gelir vergisinden istisna gündelik tutarı (TL)

  1.274,72 ve fazlası 37,50

  1.264,65 - 1.274,71 31,50

  1.141,63 - 1.264,64 28,50

  985,05 - 1.141,62 26,00

  794,65 - 985,04 23,50

  794,64 ve daha aşağısı 22,50
  Görevli kişilerin belediye sınırları dışına geçici görevle gönderilmeleri halinde, 6425 Sayılı Harcırah Kanununun 39.maddesine göre hareket edilmelidir. 39.maddede ?Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.? denilmektedir. Bu maddeye göre verilecek harcırah tutarını öğle yemeği, akşam yemeği ve yatmaya isabet edecek şekilde üç e bölerek gerçekleştirilen kısmı için uygulamak gerekecektir.
  Bu belirlenen harcırah tutarı yukarıda da belirtildiği üzere sadece yemek ve yatma giderleri için olup yol ile ilgili giderlerin kabul edilebilmesi için belgelerinin ibraz edilmesi şarttır.
  Harcırah Kanunu'nun 43. maddesinde, ?seyahat günlerine ait gündelikler, seyahat edilen aracın hareket saatinden gidilecek yere varış saatine kadar geçen 24 saat için hesap edilir. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün kabul edilir. Sürenin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.? der.
  Verilecek harcırah ile ilgili bir ücret bordrosu yapılarak, bu bordroda hangi kişilerin, hangi işleri yapmak için nerelere gittiği belirtilip, sadece brüt harcırah tutarından binde altı damga vergisi kesintisi yapılarak, görevli kişilere imzalatılması gerekmektedir. Harcırah kanununa göre yapılan bu ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamında olmadığından banka kanalı ile ödenmesi zorunluluğu yoktur.
  Harcırah tutarı kaç lira olursa olsun 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık sigortası Kanununun 80.maddesinin b bendine göre SGK primine tabi değildir. Tablo 1 de belirtilen tutarları aşması halinde aşan tutarın ücret geliri olarak değerlendirilerek ayrıca Gelir Vergisi Stopajı da yapılması gerekmektedir.

  Yurtdışı Harcırah Uygulaması;
  Yurtiçi Harcırah uygulamasına esas olan konular yurtdışı harcırah için de geçerlidir. Ancak yurtdışı harcırah rakamların daha yüksek olması sebebi ile gelecekte matrah farkına konu olmaması bakımından daha titizlikle davranılması gerekmektedir. Gidilen yerin, mal ve hizmet verilen yahut alınan bir yer olması, gidilen yerde düzenlenen bir ticari anlaşmanın mevcudiyeti, gezi esnasında görüşülen yabancı firma ilgililerinin mukabil ziyaretleri, getirilen numune ve dokümanlar, alınan veya verilen fiyat teklifleri, teknik özellik beyanları, fuar giriş çıkış belgeleri, proforma faturalar ve benzeri belgelerin olması gelecekte ispat vesikaları olacaktır.
  Yurtdışı Harcırah uygulaması ile ilgili olarak da yine kanun eki cetvelde (H Cetveli) ise 01 Temmuz 2009 tarihinden itibaren uygulanacak gündelik miktarları yer almaktadır.


  Tablo 2:

  Gelir grubu Gelir dilimleri

  (Brüt aylık tutarı, TL)

  I. Grup 1.274,72 ve fazlası

  II. Grup 1.264,65 - 1.274,71

  III. Grup 1.113,67 - 1.264,64

  IV. Grup 794,65 - 1.113,66

  V. Grup 794,64 ve aşağısı
  Tablo3 de ise, 30/01/2009 tarihli Resmi Gazete?de yayımlanan 2009/14579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen gelir vergisinden istisna edilen yurtdışı gündelik tutarları aşağıda yer almaktadır.  Tablo 3:

  Ülkeler / Para birimi I. Grup
  II. Grup
  III. Grup
  IV. Grup
  V. Grup

  ABD (ABD Doları) 182
  146
  117
  110
  93

  Almanya (Euro) 164
  131
  105
  99
  83

  Avustralya (Avustralya Doları) 283
  227
  181
  171
  143

  Avusturya (Euro) 166
  132
  106
  100
  84

  Belçika (Euro) 161
  128
  103
  97
  81

  Danimarka (Danimarka Kronu) 1.238
  988
  791
  746
  627

  Finlandiya (Euro) 148
  119
  95
  90
  74

  Fransa (Euro) 160
  127
  102
  96
  81

  Hollanda (Euro) 156
  125
  100
  94
  80

  İngiltere (Sterlin) 115
  91
  74
  69
  59

  İrlanda (Euro) 155
  124
  99
  94
  78

  İspanya (Euro) 158
  126
  101
  95
  80

  İsveç (İsveç Kronu) 1.359
  1.085
  867
  819
  687

  İsviçre (İsviçre Frangı) 283
  226
  181
  171
  143

  İtalya (Euro) 152
  122
  98
  92
  77

  Japonya (Japon Yeni) 31.405
  25.127
  20.118
  18.901
  15.914

  Kanada (Kanada Doları) 244
  195
  156
  147
  125

  Kuveyt (Kuveyt Dinarı) 50
  40
  33
  31
  25

  Lüksemburg (Euro) 161
  128
  103
  97
  82

  Norveç (Norveç Kronu) 1.193
  952
  762
  719
  604

  Portekiz (Euro) 155
  124
  99
  93
  78

  Suudi Arabistan (Suudi Arabistan Riyali) 617
  492
  395
  372
  313

  Yunanistan (Euro) 158
  126
  101
  95
  80

  Diğer AB Ülkeleri (Euro) 127
  101
  81
  76
  65

  Diğer Ülkeler (ABDDoları) 157
  125
  100
  95
  80
  Görevli kişinin ücret seviyesi karşılığına gelen grup Tablo 2 den bulunarak gidilen ülke
  Tablo 3 den tespit edilir. Ve buna göre kişinin o ülke için alacağı günlük harcırah tutarı tespit edilir.
  Yurtdışı seyahatlerde seyahat süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler Tablo 3 'de gösterilen her bir miktar için % 50 artırılmak suretiyle hesaplanır.
  Seyahatin ilk 10 günü ile sınırlı olmak koşulu ile belgeli konaklama gideri eğer günlük artırımlı harcırah tutarının %40?ından fazla ise, fazla olan kısmın %70?i vergiden müstesna harcırah tutarına ilave edilir. Ancak ilave edilen bu tutar, vergiden istisna gündelik tutarının; aylık seviyesi
  1 ve 2. grup ta olanlar için %100?ünden, diğerleri için %70?inden fazla olamaz.
  Yurtdışı seyahatlerde de, yurtiçi seyahatlerde olduğu gibi harcırah gündeliğinin 1 /3 ü öğle yemeği, 1 /3'ü akşam yemeği ve 1 / 3 ü yatma ücretine karşılık olarak verilmektedir. Bundan dolayı seyahatte geçen her gün için, öğle yemeği, akşam yemeği veya yatak ücreti olarak belge ibraz edilmemiş ise, bunun yerine her biri için harcırah gündeliğinin 1 /3'ü seyahat eden personele ödenir.
  Seyahatte geçen gün sayısının hesabı ise Harcırah Kanunu?nun 43 üncü maddesi uyarınca, hareket saatinden itibaren geçen her 24 saatin bir gün sayılması ve sonraki saat kesirlerinin de tam gün olarak kabulü suretiyle yapılır. Örneğin, seyahat 1 Temmuz günü Saat 14.00 de başlamış ve 3 Temmuz günü saat 15.00 de sona ermişse bu seyahat 3 gün sürmüş sayılır. Ancak 3 Temmuz saat 13.00 de sona erseydi 2 gün sayılacaktı.
  Yurtdışı görev 180 günden fazla sürmüşse, 181 inci ve daha sonraki günler için verilebilecek harcırah, normal harcırahın üçte ikisidir.
  Hem belgelerine dayanılarak gerçek yeme ve yatma giderleri karşılanır hem de seyahat edene harcırah adı altında para verilirse, bu para harcırah sayılamaz, ücret olarak değerlendirilir. Ve bu rakamın brüt ü bulunarak stopaja tabi tutulması gerekir.
  Yeme ve yatma giderleri için ister gerçek usul ister harcırah usulü benimsenmiş olsun, seyahat esnasında ortaya çıkan yeme ve yatma dışındaki diğer işle ilgili ulaşım, temsil, ağırlama, haberleşme, numune temini gibi diğer giderler, belgelerine dayalı olarak veya VUK nun 288 inci maddesi uyarınca belge aranmaksızın ayrıca giderleştirilebilir.

  Yurtdışı Harcırahına Bir Örnek;
  2.500,00 TL Brüt ücretli bir çalışan 13 günlüğüne Fransa?ya iş seyahati için gittiği takdirde kaldığı otel için 100 Euro fatura ibraz etmesi halinde verilecek olan harcırah tutarının vergiden istisna edilen kısmı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
  Yurtdışı Gündeliklerin Hesaplanmasında Esas alınacak tutar (1.Grup) 160,00 Euro
  İlk 10 gün için %50 fazla tutarın hesaplanması (160*%50) 80,00 Euro
  ---------------------------
  İlk 10 gün için istisna tutarı (160+80=240 Euro * 10 gün) 2.400,00 Euro
  Sonraki 3 gün için istisna tutarı (160*3 gün) 480,00 Euro
  Yatacak yer temini için ilave istisna tutarı (160*0,40=64 Euro)
  (100 Euro Otel- 64 Euro=36 Euro) (36 Euro*0,70=25,20 Euro*10 gün) 252,00 Euro
  ---------------------------
  Toplam istisna tutarı 3.132,00 Euro


  Bu örnekteki durumda kişiye harcırah sistemine göre ödeme yapıldığı için otel faturası için bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak otel faturası istisna tutarının ispatı için saklanacaktır.
  Bu kişi için verilen harcırah tutarı 3.132,00 Euro dan fazla ise fazlalık olan kısım için gelir vergisi kesintisi yapılmalıdır. Aksi takdirde sadece binde altı damga vergisi kesintisi yapılarak ödeme gerçekleştirilecektir.

  Diğer Hususlar;
  GVK 24.maddesinde sayılan Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, Denetçiler, Tasfiye Memurları ve hizmet erbapları dışında işletmenin mali müşaviri, avukatı gibi kişilerin yurtdışına gönderilmesi halinde harcırah yöntemi uygulanması mümkün değildir. Bu kişilere böyle bir ücret ödenmesi durumunda bu kişilerin Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeleri ve belgeleri kendilerine gider olarak kaydetmeleri gerekmektedir ya da gerçek gider yöntemi seçilerek ve harcamalar işletme tarafından yapılarak bu kişiler için yapılan masraflar direk işletmeye gider olarak kayıt edilebilir.
  İşletmelerin gerçek gider yöntemi veya harcırah yöntemini uygulamaları serbesttir. Gerçek gider yönteminin seçilmesi halinde belgeler üzerinde görünen ve yurtdışında ödenen KDV (VAT) vb vergilerinde başka türlü değerlendirilmeyip gider matrahına ilave edilmesi gerekir.

  Kaynak;
  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu
  5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
  6425 Sayılı Harcırah Kanunu
  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu


  Bülent FIÇICI

  S.Muhasebeci Mali Müşavir


  SMMM DR. FERHAT SUCU
  DENETÇİ/BİLİRKİŞİ/UZLAŞTIRMACI
  KONKORDATO KOMİSERİ

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  125

  Ynt: Yurtiçi Ve Yurtdışı Seyahat Giderleri Ve Harcırah Uygulaması

  gerçek gider yönteminde yapılan işle orantılı olması koşulu ile tamamı gider yazılabilir denmekte fakat Bazı mükellefler tarafından özelikle seyahat sıırasında yapılan ve yasal sınırın altında kalan yeme içme masraflarının, yazar kasar fişine dayanılarak gider kaydedilip kaydedilemeyeceği konusunda tereddüte düşülmüş ve Gelir İdaresi Başkanlı?ğından yazılı görüş(özelge) talebinde bulunulmuştur.

  Gelir idaresi Başkanlı?ğından konuya ilişkin olarak verilen 23 Kasım 2009 tarihli özelgede 204 ve 206 seri numaralı VUK tebliğlerine atıfta bulunularak, bu düzenlemenin mükelleflerin sadece işyerlerinde kullanmak ve tüketmek amacıyla satın aldıkları mal ve hizmetleri kapsadıgı belirtiliyor.Bu nedenle söz konusu harcamaların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilmesi için fatura alınmasının zorunlu oldugu belirtiliyor.

  Yani bu durumda şirketin pazarlama satış dağıtım departmanında görevli arkadaşların getirdikleri yazarkasa fişleri, perakende satış fişleri vb. kesinlikle gider yazılamaz ve kdv si indirilemez. İllaki fatura olması gerekir.

  Bu durumda ben firmalara harcirah yöntemini önermem hiç değil ise daha mantıklı değil mi? Çünkü hangi otopark fatura kesecek.Hangi esnaf fatura düzenleyecek.
  Yorumlarınızı bekliyorum.Teşekkürler.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yurtiçi Ve Yurtdışı Komisyon Faturası
  Konu Sahibi CeyhanZ Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 16.Ocak.2015, 13:27
 2. Çifte Sigortalılık (Yurtiçi Yurtdışı)
  Konu Sahibi mert67 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 27.Aralık.2010, 13:19
 3. Yurtdışı ve yurtiçi emeklilik
  Konu Sahibi derkal Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2010, 19:56
 4. Yön.Krl.Bşk. nın Seyahat ve Konaklama Giderleri
  Konu Sahibi Hüdai Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Kasım.2006, 11:59
 5. Seyahat Giderleri
  Konu Sahibi Hüdai Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 02.Mart.2006, 17:19

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36