Zeki GÜNDÜZ

Değerli DÜNYA okurları, vergi incelemelerinde gündeme gelen ve şu an yargı aşamasında olan bir konuyu sizlerle paylaşayım istiyorum.

Garanti belgesi düzenleme zorunluluğu nereden geliyor?

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un 13. maddesinde, "İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir. Satıcı garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
...
Tamamı