Resul KURT info@resulkurt.com

İşçinin çalıştırılmadığı sürenin en çok dört aya kadar olan kısmı için ücreti ve diğer hakları ile işverenin, işçiyi öngörülen süre içinde işe başlatmaması halinde ödemekle yükümlü olduğu en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarındaki tazminatın vergilendirmesinde sorun yaşanıyordu.
...
Tamamı