Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

Vergi Usul Yasası'nın mükerrer 355'inci maddesine göre, tutarı 8.000 TL'yi geçen tahsilât ve ödemeleri banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayan mükelleflerden herbirine, işleme konu tutarın yüzde 5'i nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir. ŞİRKETLERİN GAYRİMENKUL ALIMLARINDA ÖDEME YÖNTEMİ SORU: Şirketimizce satın alınan bir arazinin bedeli 45.000 TL olup, söz konusu bedel satıcının isteği üzerine kendisine nakit olarak ödenmiştir. Ancak yapılan vergi incelemesi sonrasında bize para cezası kesildi. Bunun nedeni araz...
Tamamı