Ekrem Sarısu

Soru: Vergi borcu nedeniyle şirket ortağına tebliğ edilen ödeme emrine karşı vergi dairesine itirazda bulunan kişi, vergi dairesine ret yazısı üzerine ödeme emrine karşı dava açabilir mi? Dava açma süresi ne kadar ve davanın hangi mahkemeye açılması gerekiyor?
Nazmi GÜLOĞLU

Cevap: Vadesinde ödenmeyen vergiler için borçluya tebliğ edilen ödeme emrine karşı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesine dava açılabilir. Ödeme emrine karşı vergi dairesine itiraz edilip, itirazın ret edilmesinden sonra vergi mahkemesine dava açılamaz. Açılırsa da vergi mahkemesi davalı süre aşımı nedeniyle reddeder. Başka bir ifadeyle mükellef davayı kaybeder. Ayrıca, dava kaybettiğinden vergi borcunun yüzde 10 u kadarda haksız çıkma zammı ödemek zorunda kalır. Bu açıdan ödeme emirlerine tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesine dava açmak gerekiyor. Zaten bu husus tebliğ edilen ödeme emrinde matbu olarak yazılıdır.