Ekrem Sarısu

Soru: İmarda okul arsası olarak ayrılmış ve üzerine okuldan başka bina yapılması yasaklanan hisseli bir arsaya, tapu sahibinin emlak vergi ödemesi gerekiyor mu?
Zabit AKSU

Cevap: İmar planında okul arsası olarak ayrılarak tasarrufu kısıtlanan arsa sahibi emlak vergisinin 1/10 unun ödemesi gerekir. Çünkü; Kanunlar veya diğer kamu düzeni koyan mevzuatla tasarrufu kısıtlanan bina, arsa ve arazi vergisi, kısıtlamanın devam ettiği sürece 1/10 nispetinde alınır. 9/10 u tecil edilir. Kısıtlamanın kaldırıldığı tarihi takip eden yılbaşından itibaren emlak vergisinin tamamı alınmaya başlar. Tasarrufu kısıtlanan gayrimenkulün satılması halinde tecil edilen ver5ginin 9/10 undan tahsil zamanaşımına uğramayanların(geriye doğru 5 yıllık vergi) ödenmesi gerekir.