Çocuğunuzun eğitim harcamasını şirket kazancından değil kendi kazancınızdan düşebilirsinizSoru: Eşimle ortak olduğumuz bir limitet şirket sahibiyiz, gelir vergisi mükellefiyiz. İki çocuğumuz da özel okulda (yurt içinde ) okumakta. Muhasebecimiz okul eğitim faturalarının gider olarak gösteremeyeceğimizi söylemektedir. Ve biz üç yıldır bu faturaları kullanmamaktayız. 3 Temmuz 2009 tarihinde gazetenizde eğitim giderleri ile ilgili çıkan bir yazınız dikkatimi çekti. Çocuklarımın eğitim faturalarını gider olarak kullanabilir miyim? Konu ile ilgili olarak bizi aydınlatırsanız sevinirim. Z.E.Cevap: Gelir Vergisi Kanununun 89/2 nci maddesi hükmünce;

- Beyan edilen kazancın yüzde 10 unu aşmaması,

- Türkiye?de yapılması,

- Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişilerden alınan belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocukları için yaptığı eğitim harcamalarını kazancından indirilebilmektedir.

Gelir vergisi mükellefi olduğunuza göre; çocuğunuz eğitim harcamalarını yukarıda belirtilen şartları taşıması şartıyla, yıllık gelir vergisi beyannamesi üstünde beyan ettiğiniz kazancınızdan indirmeniz mümkündür. Ancak çocuğunuzun eğitim giderini Limitet şirkete gider yazmak suretiyle şirket kazancından indirmeniz mümkün değil. Muhasebeciniz belki şirket kazancından düşülemeyeceğini ifade etmiştir. Yoksa, muhasebeci bu işi bilir. Gelir vergisi mükellefi olarak beyan ettiğiniz kazanç ve iradınızdan indiremeyeceğinizi ifade etmemiştir.Evde çalıştırılan hizmetçi ücreti prime tabi vergiye tabi değilSoru: Evimize sigorta primi'ni ödeyeceğimiz bir hizmetçi almayı planlıyoruz. Acaba SSK Prim Ödemesi ve çalışanın gelir vergisi dışında herhangi bir maddi yükümlülüğümüz olacak mıdır? C.S.Cevap: Evinizin özel işlerinde çalıştırılmak üzere aldığınız hizmetçiniz için, ödediğiniz ücretten SSK primi kesecek ve işveren hissesiyle birlikte her ay Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyeceksiniz. Evlerde çalıştırılan hizmetçilere ödenen ücretler gelir vergisinden müstesna tutulduğundan, ödediğiniz ücretten gelir vergisi tevkifatı yapmayacaksınız. Sonuç olarak evinizde çalıştıracağınız hizmetçi ücretinden Sosyal Sigortalar ve genel sağlık primi yükümlülüğünüz var. Başkacada mali yükümlülüğünüz yok.


Ekrem SARISU