Son teşviklerden haberiniz var mı?KOBİ'ler ülke ekonomimiz için oldukça önemli fonksiyona sahip. Ama özellikle sermaye yetersizliği ve finansal zayıflıktan dolayı kurumsallaşıp ölçek ekonomisinden yeterince faydalanamıyorlar. Ölçek ekonomisinin getireceği avantajlar ise KOBİ'lerin birleşmesi yoluyla mümkün görülüyor.
Diğer taraftan büyük ölçekli yatırımlara imza atan yatırımcılar açısından da ayrı sıkıntılar mevcut. Vergi ve sigorta primi yükü bir yana, özellikle ekonomik kriz ortamında yatırımların finansmanında güçlük çekiliyor.

Kriz ortamında hükümetin almış olduğu ekonomik tedbirlerin önemli bir bölümü KOBİ'lere ve büyük ölçekli yatırımlara yönelik vergisel teşvikleri içeriyor.

1- KOBİ Birleşmelerine İndirimli Kurumlar Vergisi

5904 Sayılı Kanun'la yapılan düzenleme ile KOBİ birleşmelerine yönelik olarak getirilen vergisel teşvikler,

-Birleşme işlemlerinden doğan kazançların vergilendirilmemesini

-Birleşme sonucunda bileşilen kurumun üç hesap dönemi boyunca elde edeceği kazançlara daha düşük oranda Kurumlar Vergisi uygulanmasını içeriyor.

Birleşme nedeniyle infisah eden kurumun, birleşme tarihinde sona eren hesap döneminde elde ettiği kazançları ile bileşilen kurumun birleşme işleminin gerçekleştiği hesap dönemi dahil olmak üzere, üç hesap döneminde elde ettiği kazançlara, %75'e kadar indirimli Kurumlar Vergisi uygulanacak.

Yani KOBİ'ler birleşirse 3 yıl boyunca Kurumlar Vergisi'ni %75 oranında daha az ödeme imkânına sahip olacaklar. KOBİ tanımı kapsamına kimlerin gireceği de yasada açıkça tanımlanış. Buna göre, Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kurulmuş olup,

-2008 yılının Aralık ayına ilişkin olarak verilen sigorta bildirgesine göre 10 ila 250 işçi çalıştıran ve 2008 hesap döneminin sonu itibarıyla yıllık net satışlar toplamı 25 milyon Türk Lirasını geçmeyen,

-Veya aktif toplamı 25 milyon Türk Lirasından az olan ticari işletmeler,

KOBİ olarak değerlendirilecek.

2- Yeni Yatırımlara Devlet Desteği

"Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar" uyarınca Türkiye'de yatırım yapılacak bölgeler 4'e ayrılıyor ve her bir bölgede yapılacak yatırım, başlama zamanı ve tutarına göre farklı teşvik unsurlarından yararlanıyor.

Öncelikle yatırımın destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgarî sabit yatırım tutarının;

- 1'inci ve 2'nci bölgelerde bir milyon Türk Lirası,

- 3'üncü ve 4'üncü bölgelerde ise beş yüz bin Türk Lirası tutarında olması gerekiyor.

Belirtilen bu asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanıyor.

Bunun dışında, yatırıma katkı oranı nispetinde indirimli kurumlar vergisinden yararlanılabiliyor. Bu indirim sonucunda uygulanacak kurumlar vergisi oranı %2'e kadar inebiliyor.

İsmail KÖKBULUT