Veysi Seviğ


Vergi Usul Yasası'nın 227'nci maddesi gereği olarak, "Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki (kanıtlanması-belgelendirilmesi) mecburidir."
Ticari işlemlerde kullanılan en önemli belgeyse faturadır. Fatura, verilmesi ve alınması zorunlu bir belge olup, nihai tüketiciye yapılan satış veya sunulan hizmet tutarının 2009 yılında, 670 TL'yi aşmaması ve nihai tüketicinin de talep etmemesi halinde, yapılan iş veya satış, perakende satış fişleri veya "makineli kasaların" vermiş oldukları fişlerle kanıtlanabilmektedir.
Konuya ilişkin olarak Vergi Usul Yasası'nın 233'üncü maddesinde yer alan düzenleme gereği olarak, "Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin fatura vermek mecburiyetinde olmadıkları satışları ve yaptıkları işlerin bedelleri aşağıdaki vesikalardan herhangi biri ile" kanıtlanabilmektedir.
...
Tamamı