KİRACININ GAYRİMENKULE EKLEDİĞİ DEĞERLERİN KİRAYA VERENE BEDELSİZ TESLİMİ

SORU: Sahibi bulunduğum daireyi, uluslararası aracılık işi yapan bir kuruluşa, dairenin onarımı ve tadilatı da dâhil olmak üzere belli bir bedelle üç yıllığına kiraya vermiştim. Bu süre içerisinde kiracımın tahminen söz konusu dairenin onarım ve tadilatı için yüz bin TL civarında gider yaptığını biliyorum. Söz konusu tadilat ve onarım koşulları kira sözleşmesinde de yazılı bulunmaktadır. Kiracım 2007 yılı sonunda dairemi tahliye etti. Ancak beni Maliye'den davet ettiler, kiracımın yapmış olduğu bu harcamalarının neden beyan edilmediğini sordular. Ben durumu izah ettim. Fakat kiracımın yapmış olduğu bu harcamaların benim tarafından beyan edilmesi gereken gelir olduğu söylendi. Bu doğru mudur?

YANIT: Gelir Vergisi Yasası'nın 72 nci maddesinde kiracı tarafından, gayrimenkulü genişletecek veya iktisadi değerini devamlı surette arttıracak şekilde gayrimenkule eklenen kıymetler, kira süresinin sonunda, bedelsiz olarak kiralayana devredildiğinde bu kıymetlerin emsal bedeli, devir tarihinde aynen tahsil edilmiş kira bedeli sayılacağı hüküm altına alınmıştır. Söz konusu gayrimenkulün devrinin, bu kıymetin emsal bedelinden daha düşük bir fiyatla gerçekleşmesi durumunda da aradaki fark aynen tahsil edilen kira olarak kabul edilmektedir. Bu konuda emsal bedelinin sağlıklı bir biçimde tespiti için Vergi Usul Yasası'nın 267 inci maddesi uyarınca Takdir Komisyonuna başvurmak gerekmektedir. Yasal düzenleme gereği kiracınızın size ait daireyi tahliye ettiği yıla ait kira geliri beyanınıza size intikal eden yapılan işlerle ilgili bedelinde gayrimenkul sermaye iradı olarak eklemeniz gerekli iken bu gereksinimi yerine getirmediğiniz için hakkınızda cezalı olarak vergi tarh edilebilecektir. (V. Seviğ)

Veysi Seviğ - Bumin Doğrusöz

26.08.2009