Recep BIYIK

Motorlu taşıtlar vergisinin, Türk sahipli yatların başka ülkelerde tescil edilmesi ve bu ülkelerin bayrağını taşımaları sonucunu doğurduğu bilinen bir gerçek.

İstenmeyen bu durumun ortadan kaldırılması için bir seri düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeler 22 Ağustos 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ve Tebliğ ile tamamlandı.

Aşağıda yapılan düzenlemeler ve gelinen noktada yat ve benzeri deniz araçlarının vergilemesindeki son durum özetlenecektir.

Yat, kotra ve motorlu tekneler için öngörülen harç tutarları

06.05.2009 tarih ve 5897 sayılı Kanun'la özel amaçla kullanılan yat, kotra ve benzeri deniz araçlarından alınan motorlu taşıtlar vergisi kaldırılmıştır. Aynı kanunla Harçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikle de, Denizcilik Müsteşarlığı'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden, boylarına göre aşağıdaki tabloda yer alan harçların ödenmesi öngörülmüştür.
...
Tamamı