Veysi Seviğ

"Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki" 5904 sayılı yasa ile Gelir Vergisi Yasası'nın 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca "İşe başlatmama tazminatı" 3 Temmuz 2009 tarihinden itibaren Gelir Vergisi'nden müstesna tutulmuştur.Sözü edilen değişikliğin temel nedeni başlangıçta Maliye Bakanlığı'nca verilen görüşler doğrultusunda "İşe başlatmama tazminatı"nın ücret olarak Gelir Vergisi'ne tabi tutulması, buna karşılık yargı organlarının bu tür ödemelerin ücret niteliğinde olmadığı yönünde vermiş olduğu kararlardır.İ...
Tamamı