Kooperatifin vergi kesintisine tabi tutulan faiz ve kira gelirinin beyanı gerekmiyor



Soru: Konut yapı kooperatifi dairesini kiraya vererek kira geliri ve aidatların bankada değerlendirilmesinden faiz geliri elde etmesi halinde, kurumlar vergisi muafiyetine bir zarar gelir mi? Yani muafiyeti devam eder mi? Kira ve faizin beyanı gerekiyor mu?



Cevap: Kooperatiflerin kira geliri elde etmesi ortak dışı işlem olarak değerlendirilmekte ve kurumlar vergisi muafiyeti ihlal edilmiş sayılmakta ve kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi gerekmektedir. Ancak, Kooperatifin başkaca gelir getirici faaliyette bulunmaması ve gelirleri sadece vergi stopajına(kesintine) tabi tutulmuş kira geliri ve banka mevduat faizinden ibaret olması halinde, bu gelirlerini beyan etmesi gerekmiyor. Stopaj yolu ile ödenen vergi , söz konusu gelirlerin nihai vergisi oluyor. Şayet kooperatifinizin kira gelirinden gelir vergisi kesintisi yapılmışsa, mevduat faizinden de vergi kesintisi yapıldığından beyan etmenize gerek yok. Ancak; kira gelirinden vergi kesintisi yapılmıyorsa, kurumlar vergisi beyannamesi ile gelirlerin beyanı gerekiyor.



Ekrem Sarısu