Ekrem Sarısu

Soru: Kriz nedeniyle şirketimize ait olan binayı satacağız. Bina şirket aktifinde 4 yıldan beri kayıtlı. Bir dönem şirket gayrimenkulleri satışından elde edilecek kazancı sermayeye eklenmesi şartıyla KDV ye tabi tutulmuyordu. Şimdi durum nedir? Bu satış KDV ye tabi mi?

Cevap: Şirket aktifinde en az 2 yıl kayıtlı olan gayrimenkullerin satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimleri 4 Nisan 2007 tarihinden itibaren KDV den müstesna tutulmuş bulunuyor. Ayrıca, KDV tabi tutulmaması için kazancın sermayeye ekleme şartı da aranmıyor. Dört yıldan beri şirketinizin aktifinde kayıtlı olan binanın satış işlemi KDV ye tabi değil.

Çöp Vergisini kiracı öder

Soru: Üç yıldan beri kiracı olarak oturduğumuz dükkânın Çöp vergilerini mal sahibi ödememiş. Biriken üç yıllık Çöp vergisini mal sahibi bize ödetmeye çalışıyor. İşyerine ait Çöp Vergisini kiracı mı? Yoksa mal sahibinin mi ödemesi gerekiyor?

Cevap: Belediye Gelirleri Kanununun Çevre Temizlik Vergisi(çöp vergisi) ile ilgili mükerrer 44 ncü maddesi hükmüne göre; çöp vergisinin mükellefi binayı kullananlar olup, mükellefiyet binanın kullanımı ile başlamaktadır. Yasanın bu hükmünce, kiralık olarak kullanılan işyerinin çöp vergisini kiracının ödemesi gerekmektedir. Maalesef kiracısı olduğunuz dükkânın üç yıllık çöp vergisini sizin ödemeniz gerekiyor. Mal sahibinin çöp vergisi ödeme yükümlülüğü yok.