Varlık Barışında 2004-2007 yılları için inceleme yapılamayacak 2008 için yapılabilecekSoru: Varlık barışı kapsamında gerek yurtdışındaki gerekse yurt içinde beyan edilen varlıklar için vergi incelemesi yapılıp yapılmayacağı, yapılmayacaksa hangi yıllar için yapılmayacağı hususunda kafalar karışmış durumda. Örneğin 2008 yılı için beyan edilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi yapılabileceği söyleniyor. Bu konularda bilgi verebilir misiniz?Cevap: 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun 3/5 nci maddesi hükmüne göre; Varlık Barışı kapsamında(yurtdışı veya yurtiçindeki) beyan edilen varlıklar nedeniyle, 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Ancak, diğer nedenlerle bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra başlayan 1 Ocak 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin vergi incelemeleri sonucu Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, beyan edilen varlık tutarları, tahakkuk eden verginin vadesinde ödenmesi şartıyla mahsup edilecek. 2008 yılı için vergi incelemesi yapılabilecek. Ancak vergi kanunlarımıza göre, nereden buldun sorusu sorulamadığından, varlığın nasıl elde edildiği yönünde inceleme yapılamayacak. Fakat, beyan edilen varlıktan 2008 yılında elde edilen ve beyan edilmeyen bir gelir varsa(örneğin faiz geliri vb.) bu gelir için inceleme yapılarak vergi salınabilecek, ceza kesilebilecek.
EKREM SARISU

Posta/16.09.2009