Veysi Seviğ

Fatura, ticari işlerde en fazla kullanılan ve 2009 yılında 670 TL'yi aşan her işlemde düzenlenmesi, verilmesi ve alınması zorunlu olan bir ticari vesikadır. Vergi Usul Yasası'nın 229'uncu maddesinde yer alan tanımlamaya göre, "Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye" verilir.Fatura bir taraftan vergi mükelleflerinin gelir ve giderlerini ispatlayacak, vergi matrahının tespit edilmesine, diğer yandan düzenlenmesinin nedeni olan müşteri ile satıcı arasında meydana gelen ticari ilişki...
Tamamı