Ödenmeyen vergi ayrılmış olan şirket müdüründen istenebilirSoru: Ortağı olduğum ve 2004-2008 yıllarında müdürlüğünü yaptığım limitet şirketteki hissemi Ağustos 2008 ayında devrederek hem müdürlükten hem de şirket ortaklığından ayrıldım. Vergi dairesi 2007 yılı vergi borcunu ödemem için ödeme emri tebliğ etti. Tüm hissemi tüm borç ve alacaklarıyla birlikte noter sendi ile devretmeme rağmen vergi dairesi bu borcu benden isteyebilir mi?Cevap: 2007 yılında şirketin müdürü olmanızdan dolayı kanuni temsilcilik sıfatınızdan dolayı vergi dairesi ödenmeyen vergi borcunu sizden istiyor. Maalesef kanuni temsilci olduğunuz döneme ilişkin ödenmeyen vergilerden sorumluluğunuz devam ediyor. Ancak, borcun sizden istenebilmesi için öncelikle şirket bünyesinden aranması ve yapılan kovuşturma sonucunda şirketten alınamaması veya alamayacağının anlaşılması gerekir. Tabi bunlar şirket hakkında yapılan takip işlemleri ve sonucunda şirket anıda düzenlenen aciz vesikası ile ortaya konması gerekiyor.EKREM SARISU