Dava ve icra masrafına değmeyecek tutardaki alacaklar belli şartlarda gider yazılabilirSoru: Açık hesap alacaklarımızı tahsil edemiyoruz. Bir kaç kez mektupta yazmamıza rağmen müşteriler ekonomik krizi de bahane ederek borçlarını ödemiyorlar. Senetsiz olan ve birkaç yıldan beri ödenmeyen alacakları zarar yazarak kazancımızdan düşmemiz mümkün mü?Cevap: Dava ve icra safhasında bulunan alacaklara, şüpheli alacak karşılığı ayrılmak suretiyle gider yazılabilir. Dava ve icra safhasında olmayan alacaklara karşılık ayrılarak gider yazılabilmesi için, yazı ile birden fazla istenilmiş olmasına rağmen borçlu tarafından ödenmemiş olması ve dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük tutarda olması gerekmektedir. Yazı ile birden fazla istediğinizi posta kayıtlarıyla ispat edebildiğiniz dava açma veya icraya koyma masrafında değmeyecek tutardaki alacaklarınız şüpheli alacak olarak ayırıp, sonra karşılık ayırarak gider yazmak suretiyle dönem kazancınızdan düşebilirsiniz. Ancak, tutar olarak yüksek olan alacaklarınızı dava açmadan veya icraya koymadan karşılılık ayırarak gider yazmanız mümkün değil.
EKREM SARISU