Tek tuşa basılarak her mükellefin ayrıntılı mali durumu görülecek. Mükellefin durumuna göre karne oluşturulup, karne notuna göre daha yakından izlenecek. Geçen hafta Gelir İdaresi'nin kamuoyuna duyurduğu uygulama mükellefler için daha yakın takip demek. Bu kayıtlı çalışan ve vergisel yükümlülüklerini; tam ve zamanında getiren mükellefler için olumlu, eksik ve zamanında veya hiç yerine getirmeyen mükellefler için olumsuz olacak. Bu zaten gelişmiş ülkelerde olması gereken bir durum. Gelir İdaresi'nin yakın takibinden ancak vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyenler rahatsız olacaktır. Çünkü günümüzde işletmelerin vergi gibi önemli bir mali yükün yerine getirilip, getirilmemeleri haksız rekabete neden olmakta. Bir tarafta çalıştırdığı işçisinin sosyal güvenlik primini ve vergisini ödemeyen işletme ile diğer tarafta bu yükümlülükleri yerine getiren işletmenin aynı pazarda rekabet edebilmeleri mümkün mü?
Tek tuşla işletmelerin karnesi görülecek

Bu amaçla Gelir İdaresi mevcut yapısına karne uygulamasını da ilave ederek bir adım öteye gidiyor. Her gerçek ve tüzel kişinin vergisel ödevlerini yerine getirip getirmediği bilgileri ile mali durumu hakkında her türlü hareket gözlenmek suretiyle karne oluşturuluyor. Karnede notu düşük olan daha yakından takip ediliyor. Böylece Gelir İdaresi önemli ölçüde enerjisini doğru yere yönlendirmiş ve vergi kaçırma ihtimali daha yüksek olan işletmeleri ve kişileri öncelikle vergi incelemesine almış olacak. Karnesinin kötü durumda olduğunu bilen mükellefler notlarını düzeltmek için gayret sarf edecek ve böylece vergisel ödevlerini de yerine getirmeye başlayacak. Adeta bütünlemeye kalmış bir öğrenci gibi sınıfta kalmamak için dersine daha iyi çalışacak. Bu tür uygulamaların vergi ödeme bilincini geliştireceği açık. Ansızın firmayı incelemeye alıp ödeyemeyeceği mali yük çıkartmak yerine önceden karne notunun iyi olmadığı ve durumunun böyle gitmesi durumunda da ciddi bir vergi incelemesi yapılacağını bilmesi daha yerinde bir uygulama. Amaç zaten bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. Bu tür uygulamalar vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi için önemli tedbir. Son yıllarda Gelir İdaresi'nin teknolojiye yaptığı yatırımlar sayesinde birçok işletme farkında olmadan zaten çapraz kontrollere tabi tutuluyor. Bu uygulama ile bir adım öteye gidilmiş olacak.

Karne notu düşük olanlar

Karnede notu düşük olanlar için zorlu bir sınav başlayacak. Bu sınav Vergi Usul Kanunu'na göre yapılacak olan vergi incelemeleri. Karnedeki not ortalaması mükelleflerin riskli gruba girip girmediklerini de tayin edecek. İşletmelerin geçmişte naylon fatura kullanıp kullanmadığı, beyannameleri zamanında verip vermediği, sektör ortalamasının altında kârlılık beyan edip etmediği ve daha önce yapılmış vergi incelemelerinde vergi kayıp ve kaçağının tespit edilmesi gibi hususlar değerlendirildikten sonra incelemeye alınıp alınmayacağına karar verilecek.

Karne notu yüksek olanlar

Vergi kanunlarına uymayanlara cezalar uygulanırken, kanunlara uyanlara ödüllendirme yok. Vergisini doğru ve zamanında ödeyen ve ödediği vergiler ile ülke bütçesine ciddi katkı sağlayan işletmelerin ve mükelleflerin ödüllendirilmesi gerekir. Verilecek plaketler dışında onurlandırıcı uygulamalar vergisini tam ödemeyen mükellefleri de teşvik edecektir. Örneğin ilinde veya sektöründe ilk sıralarda vergi ödeyen mükelleflere yeşil pasaport uygulaması, birtakım kamu imkânlarından faydalanmada öncelik gibi uygulamalar vergi ödeme bilincini artıracaktır.

İsmail KÖKBULUT
ikokbulut@bugun.com.tr
http://www.bugun.com.tr/kose-yazisi/...-makalesi.aspx