OKURLARIMIZIN çoğunun merak ettiği konulardan biri de, vergi ve ceza kesilen bir şirket ya da şahıstan, bunların kaç gün ya da kaç ay içinde tahsil edileceği ile ilgili...

Hemen açıklayalım, bir vergi ve ceza ihbarnamesi alındığında (tutarı 10 bin TL ya da 10 milyon TL hatta 10 milyar TL dahi olsa), vergi mahkemesine dava açıldığı zaman, dava sonuçlanıncaya kadar, vergi dairesi 1 TL dahi tahsil edemiyor.

YASA NE DİYOR?

?Bu da ne zaman çıktı? Daha önce hiç duymamıştım? diyenler için açıklayalım; bu uygulama öteden beri örneğin 30 yıl hatta 40 yıl önceden beri böyle...

İdari Yargılama Usulü Kanunu diye bir Kanun var. Bu Kanun?un 27/3. maddesinde, şöyle bir hüküm yer alıyor;

?3. Vergi mahkemelerinde, vergi uyuşmazlıklarından doğan DAVALARIN AÇILMASI, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile benzeri mali yükümlülüklerin ve bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün TAHSİL İŞLEMİNİ DURDURUR?

Görüldüğü gibi, yasa son derece açık. Bu vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edildiğinde;

1) Süresi içinde, vergi mahkemesinde dava açıldığında, vergi dairesi ihbarnamelerde yazılı vergi ve cezaları, (dava sonuçlanıncaya kadar) tahsil edemiyor.

2) Vergi mahkemesinde dava açılabilmesi için teminat gösterilmesi zorunlu değil. Başka bir anlatımla, vergi mahkemesi mükellefe ?davayı açabilmen için vergi ve ceza tutarı kadar teminat göstermen gerekir? demiyor.

3) Vergi-ceza ihbarnameleri ile mükellefe tebliğ edilen vergi ve cezalarla ilgili olarak, vergi mahkemesine dava açıldığında, o vergi ve cezalar kesinleşmiş sayılmıyor. Mahkeme sonucu bekleniyor. Mahkemenin sonuçlanması da duruma göre 1-1,5 yılı buluyor.

4) Mahkeme vergi ve cezanın;

a) Tamamını kaldırabilir.

b) Bir kısmını kaldırabilir.

c) Tamamını yerinde bulabilir.

Vergi mahkemesi kararının tebliğinden itibaren 30 gün içinde, davayı kaybeden Danıştay?a temyiz başvurusunda bulunabilir.

Davayı kaybeden tarafın mükellef olması halinde, mükellefin temyizi için Danıştay?a başvurması, verginin tahsilatını durdurmuyor. Ancak, yürütmenin durdurulması talebinde bulunulması ve Danıştay?ın da bunu uygun görmesi halinde ?teminat karşılığı? yürütme yani vergi ve cezanın tahsilini durdurabiliyor.

ÖDEME EMRİNDE FARKLI

Yukarıdaki açıklamamız, vergi ceza ihbarnameleri ile ilgili.

Bir de ?ödeme emri? diye bir olay var.

Ödeme emrine gelince durum değişiyor. Ödeme emrine karşı dava açılması vergi ve cezanın tahsilatını durdurmuyor. Nedenine gelince, ödeme emri vergi ve cezanın kesinleşmesi halinde düzenleniyor. Ancak ödeme emrine karşı, tebliğinden itibaren 7 gün içinde dava açılıp ?yürütmeyi durdurma? talebinde bulunulması ve bunun da uygun görülmesi halinde, mahkeme sonuçlanıncaya kadar tahsilat yapılamıyor.

Ödeme emrine karşı dava açıldığında, üç iddia öne sürülebiliyor.

1) Böyle bir borcum yoktur, ödenmiştir. İşte makbuzları.

2) Borcun bir kısmı ödenmiştir, işte makbuzları.

3) Benden istenen vergi ve ceza, zamanaşımına uğramıştır.

denilebilir.

Vergi dairesince, teminat istenilmesi ve yeterli teminat gösterilemediği durumlarda haciz uygulanması, olayın diğer bir yönü. Onu da bir başka yazımızda açıklayacağız.

Şükrü KIZILOT
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...arid=82&gid=61