Devlet açısından yaşamsal öneme sahip olan vergi, mükellefler açısından ise bir 'külfet' olarak algılanır. Bu nedenle vergi, devlet ile mükellefler arasında çıkar çatışması yaratır. Çıkar çatışmasının doğal sonucu olarak, mükellefler vergi ödememek ya da az ödemek için çeşitli yollara başvurur.
Bu bağlamda; gelirler olduğundan daha az, giderler olduğundan fazla gösterilebilir ya da her iki yol birlikte kullanılır. İşte, mükelleflerin daha az vergi ödemek için başvurduğu bu yollar, telafisi mümkün olmayan sonuçlar ortaya çıkarabilir.

NAYLON FATURA
Uygulamada, mükellefler daha çok fatura ile ilgili konular nedeniyle sıkıntıya düşüyor. Fatura konusundaki sorunlar ise çoğunlukla naylon fatura kullanılması veya düzenlenmesinde yoğunlaşıyor.
Hukuk metinlerinde yer almayan naylon fatura deyimi, gerçeği yansıtmayan faturalara verilen genel isim. Naylon fatura, VUK'ta 'sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge' olarak ifade ediliyor. Sadece fatura değil, vergi kanunlarına göre düzenlenmesi, saklanması ve ibrazı gereken diğer belgeler de naylon olabiliyor. Ticari yaşamın en yaygın belgesinin fatura olması, nitelemelerin de fatura üzerinden yapılması sonucunu ortaya çıkarmış durumda.

YANLIŞ ANLAŞILIYOR
Giderlerini azaltmak amacıyla yapılmamış gider için fatura alanlar, faturayı düzenleyen şirketin var olmasını ve vergilerini ödemesinin yeterli oluğunu sanıyor. Yasal olarak, yapılmamış bir iş için var olan bir şirketin faturasının kullanılmasıyla 'patates baskı' veya başka bir yolla üretilmiş, olmayan bir şirketin faturasının kullanılması arasında hiçbir fark yok.
Konu sadece olmayan gider için fatura alınmasıyla ilgili değil. Olan bir işlemi miktar veya içerik olarak olduğundan farklı gösteren faturaların düzenlenilmesi veya kullanılması da hem düzenleyenler hem de kullananlar açısından sorun yaratıyor.

EVDEKİ BULGURA DİKKAT
Sahte veya içerik olarak yanıltıcı belge düzenleyenler ya da bunları kullananların karşı karşıya olduğu ceza riski son derece yüksek. Bunlardan öncelikle kaybına neden oldukları vergi gecikme faiziyle birlikte alınır. Ayrıca kaybına neden oldukları verginin üç katı vergi ziyaı cezası kesilir.
Olay bununla bitmiyor. Bu durumdaki kişiler ayrıca asliye ceza mahkemesinde yargılanır ve suçlarının sabit görülmesi halinde hapis cezasına çarptırılır.

Sahte belge olarak adlandırılan herhangi bir işlem olmadığı halde varmış gibi düzenlenen faturayı düzenleyen veya kullananlar 3 yıldan 5 yıla kadar; muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge olarak adlandırılan gerçek bir işleme dayanmakla birlikte işlemi miktar veya içerik olarak olduğundan farklı gösteren faturayı düzenleyen veya kullananlar ise 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılıyor.
Görüldüğü gibi daha az vergi ödemek için sahte belge kullanımının ağır bir cezası var. Bu nedenle 'aman dikkat' diyoruz, pirince giderken evdeki bulgur gidebilir.
Metin Taş-Sezgin Özcan
http://www.aksam.com.tr/2009/10/01/y...azar/yazi.html