Soru: Şirketimizde çalışanlar kendilerine ait olan cep telefonlarını zaman zaman işimizle ilgili olarda kullanıyorlar. Cep telefonlarını işle ilgili olarak kullanmaları nedeniyle faturalarınız şirketten ödeyebilir miyiz? Ödediğimiz cep telefonu faturalarını gider yazmamızda ve KDV lerini indirim konusu yapmamızda sıkıntı var mı?

Cevap: Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan giderlerin safi kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, giderlerin, işletme ile ilgili olması, kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılması gerekmekte olup, bu giderlerin defterlere kaydedilmesi ve mükellef adına düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi şarttır. Dolayısıyla, şirketiniz tarafından ödense dahi, faturalar telefon hattı sahibi personeliniz adına düzenlendiğinden, bu tutarların şirketiniz kazancının tespitinde gider olarak dikkate almanız ve KDV?lerinin indirmeniz mümkün değildir. Fakat, diğer taraftan şirketinizin personelin telefon faturalarını ödeyebileceğine de hiç kuşku yoktur. Ödeyeceğiniz cep telefonu fatura bedellerini brütleştirerek, ücrete ilave edip, ücret gibi vergilendirdikten sonra, personele sağlanan menfaat olarak ücret kapsamında gider yazmanızda mümkün bulunuyor.

Ekrem SARISU - Posta