SELDEN DOĞAN SENET VE PARA KAYBI

SORU: Yaşadığımız sel felaketi nedeniyle kurye çantasında olan çek, senet ve nakit para kaybımız vardır. Bu kaybı giderleştirmemiz mümkün müdür? Bu konuda tereddüte düştük.
YANIT: Yaşanan sel felaketi nedeniyle zayi ettiğiniz çek ve senetler için elinizde söz konusu çek ve senetlerin keşideciler ve/veya cirantaları ve borçluları ile miktarlarını ve vadelerini belirleyen bir dokümanla asliye ticaret mahkemesine başvurmanız gereklidir. Ancak çantada mevcut bulunan paranın sel nedeniyle kaybolması halinde yapılacak işlemle ilgili olarak Vergi Usul Yasası'nda yönlendirici bir hüküm bulunmamaktadır.
Konuya ilişkin olarak Vergi Usul Yasası'nın 413'üncü maddesi hükmünden yararlanarak durumu bağlı bulunduğunuz vergi dairesi müdürlüğüne yazılı olarak sormanız ve görüş istemeniz daha uygun olacaktır.
Buna yönelik başvurunuz sırasında varsa karakol tutanağı veyahut itfaiyeden alacağınız tespit raporu ve bunun yanında kasa hesabınızda bu miktarı kanıtlayacak borç bakiyesinin yani kasa mevcudunun bulunduğunu gösterir kayıt gibi ispat edici belgelerinde başvurunuza eklemenizde yarar olacaktır.
Konuya ilişkin size verilecek yanıt eğer beklediğiniz şekilde olmazsa elinizdeki bilgi ve belgelerle üst makama başvurarak yeni bir görüş talep edebilirsiniz. (V. Seviğ)