Kamil ÖZYANIZ

Ba-Bs formları firmaların elini kolunu bağlıyor

Bilindiği üzere KDV hariç aylık 8.000,00 TL ve üzeri alış ve satışları fatura tarihini takip eden ayın 5. günü sonuna kadar internet ortamında beyan etmek gerekiyor.

Banka işlemlerine sıkı denetim

Maliye bakanlığı, elektronik ortamda bilgi alışverişinin Türkiye?de önemli ölçüde oturması ile denetimleri gün geçtikçe artırmaya ve çeşitli tedbirler almaya devam ediyor.

Son dönemlerde bankalarda yoğun bir çalışma yürütülmekte ve daha önce şirketlerin ticari hesaplarına ek olarak Şahıs hesaplarının da Ticari/Bireysel olarak ayrılmasını talep etmektedir. Vergi denetimlerinin daha rahat yapılabilmesi, banka hesaplarının çok daha kolay takip edilmesi ve denetim alanını çeşitli kıstaslara göre bölümleyerek ve daraltarak etkili sonuçlar almaya çalışan maliye bakanlığı ileriki dönemlerde hesap hareketleriniz ile ilgili bilgi talep ederse hiç şaşırmayın.

Ülkemizde nereden buldun yasası uygulanmamakla birlikte, kayıtdışılığı önlemek ve etkili vergi tahsilatı yapabilmek için yürütülen bu çalışmalarda başınızın ağrımasını istemiyorsanız belgesiz ve izah edemeyeceğiniz para transferlerini, şahsınız ile ilgili olmayan para transferlerini ticari hesaplarınızdan gerçekleştirmemenizi tavsiye ediyoruz.

Ba-Bs formları firmaların elini kolunu bağlıyor
Bilindiği üzere KDV hariç aylık 8.000,00 TL ve üzeri alış ve satışları fatura tarihini takip eden ayın 5. günü sonuna kadar internet ortamında beyan etmek gerekiyor.

Vergi ve SGK borcunuz var ise banka hesaplarınıza haciz geliyor.
Önceki aylarda banka hesaplarına haciz konan işletmelerin düştüğü mağduriyeti ve piyasaların bir anda nasıl kilitlenebildiğini yaşayarak görmüştük. Maliye ve SGK bir adım daha ileri giderek piyasanın tamamen kilitlenmesi ve para trafiğinin tamamen kesilmesine öncülük etmeye devam ediyor.

Son günlerde vergi ve sgk prim tahsilatları için maliye hangi yöntemleri kullanıyor.

Ba-Bs formları ile beyan ettiğimiz alış ve satış işlemlerinde maliye bakanlığına çalışmakta olduğumuz firmaların listesini bildiriyoruz. Vergi dairesi ve SGK alacaklarını tahsil edebilmek için çalışmış olduğunuz firmalara haciz yazısı göndermekte borçlu firmalara kesinlikle ödeme yapılmaması, ödemelerin vergi ve prim borçlarına aktarılması için tebligatlar göndermektedir. Vergilerin düzenli ödenmesi, primlerin aksamadan tahsil edilmesi tabiî ki bizlerin de arzu ettiği bir durumdur. Ancak prim ve vergi tahsil ederken yeni mağdurların yaratılmamasına özen göstermek gerekir. Ticari ilişkileri kilitleyecek hamleler özellikle kriz dönemlerinde telafisi zor sonuçlar doğuracaktır. Vergi idaresinin, işletmelerin günlük alış-satış-ödeme dengesini etkileyecek tedbirlerden önce, şirketlerin ticari iş konusunu birebir etkilemeyen maddi ve maddi olmayan varlıklarına, şirket ortaklarının mal varlıklarına tedbir koymaları ve şirket hesaplarından ticari iş dışında gerçekleşen para transferlerinin önüne geçmesi kriz döneminde firmalar ve piyasalar için çok daha etkili bir tedbir olacaktır. Aksi durumda maliye bakanlığı kısa dönemde tahsilat oranını yukarılara çekerken uzun vadede vergi tahsilatlarında ciddi düşüşler yaşayacaktır.

Mali yapısı güçlü olduğu halde vergi ve sgk borçlarını ödemeyen firmalar için katı tedbirlerin alınması gerektiği hepimizin ortak fikridir.

Ziyaretçi ve okurlarımızdan konu ile ilgili yoğun mesajlar ve şikayetler almaktayız. Yaşanan mağduriyet konusunda maliye ve SGK?nun piyasa şartlarını da dikkate alarak, bütçe açıkları için farkı tedbirleri ön planda tutması, ödeme niyetli işletmelere kolaylıklar sağlaması gerekmektedir.