Soru: Hurdaya çıkartılan taşıtların ödenmeyen vergileri siliniyordu. Bu uygulamada süre doldu mu? Dolmadıysa hangi şartlarda, taşıtlar yararlanabiliyor?

Cevap: Hurda uygulamasında henüz fırsat kaçmadı. Çünkü; süre 30 Haziran 2010 da bitiyor. Trafik sicilinde adlarına kayıt ve tescilli bulunan, model yılı 1979 veya daha eski olan motorlu taşıtlarını; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30/6/2010 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine bedelsiz olarak teslim edenler adına, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve 31/12/2008 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. Uygulamadan, otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları vb. ile motosikletler, ve minibüs, panel van, motorlu karavan, otobüs vb. ile kamyonet, kamyon, çekici vb. taşıtlar yararlanmaktadır.
_________________________________________________
Ödeme vergi, ceza ve gecikme zammı borcuna orantılı olarak mahsup edilir

Soru: Vergi dairesine Gelir vergisinden ve Katma Değer vergisinden borcum var. Vergi dairesi yaptığım ödemeleri, vergi aslından olan borcuma almıyor. Ağırlığını cezaya alıyor. Bundan dolayı da borcum bir türlü azalmıyor. Ödemelerimi vergi aslından olan borcuma saydırmak için ne yapmalıyım?

Cevap: Maalesef vergi dairesinin yaptığı işlem doğru. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 47 nci maddesi, borcun tamamını karşılamayan ödemelerin, vergi, vergi cezası ve gecikme zammı borcuna orantılı olarak mahsup edilmesini hüküm altına almış bulunuyor. Yasanın bu hükmüne göre, ödemelerinizin tamamı vergi borcunun aslından düşemez.

EKREM SARISU - Posta