Ticari Faaliyetimiz ile Birlikte İnşaat İşi Yapabilir miyiz ?


Yine bir okurumuz beyaz eşya ticareti ile uğraştıklarını bu işlerinden dolayı GV mükellefi olarak vergiye kayıtlı olduklarını bunun yanında kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaptıklarını bu inşaatımızla ticari faaliyetimizi birlikte sürdürebilir miyiz diye soruyor.

Öncelikle şunu belirtelim GV mükellefi ile inşaat sözleşmesini yapan kişi aynı ise kişinin iki ticari faaliyetini bir arada sürdürmesi mümkündür. Bu inşaat işinden dolayı bir mükellefiyet gerekmez bağlı bulunduğu vergi dairesine bir dilekçe ekinde inşaat sözleşmesini ve yapı ruhsatını ekleyerek bilgi vermesi bunun üzerine vergi dairesi yoklama memurlarınca tespiti yapılması ile işin vergi dairesi ayağı halledilmiş olacaktır.

Burada dikkat edilecek konu yapılan genel giderlerin dağıtımıdır. Bu işlerin tümü için yapılan genel giderler inşaat işlerine ilişkin harcamalar ile diğer işlere ait hasılat tutarları oranlaması ile dağıtılması gerekmektedir.

Hangi işe ait olduğunu bildiğimiz giderleri dağıtmaya gerek yok. Hangi iş ile ilgili ise onun genel giderlerine aktarılır. Bunun dışında diğer sorunuza gelince defter tasdiki hakkında ayrı defter tasdik etmeniz daha doğru olacaktır. İnşaat ile ayrıntıları tam görebilmek açısından ama aynı deftere kaydetmekte bir sakınca yoktur. Umarım yardımcı olabilmişimdir.


Kazım Güzeller
Mali Müşavir