KDV den müstesna malın müzayedeki satışı da KDV ye tabi değildir

Soru: Bir AŞ ye ait olup, iflas müdürlüğünce müzayede salonunda açık artırma yoluyla satışa çıkartılan fabrika binasını, açık artırmadan almamız halinde, KDV ödememiz gerekiyor mu?Cevap: Katma Değer Vergisi Kanununa göre müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV ye tabi bulunuyor. Ancak, Katma Değer Vergisi Kanunundaki istisna hükümleri buralarda yapılan satışlar içinde uygulanmaktadır. Şirketlerin aktiflerinde en az iki yıl süre ile bulunan ve şirket faaliyetlerini yürütmek için kullanılan(satma amacıyla elde bulundurulanlar hariç) gayrimenkullerin satışı KDV den müstesna tutulmuş olduğundan müzayede mahallinde açık artırma yoluyla alacağınız fabrika binası, sahibi AŞ. tarafından şirket faaliyetlerini yürütmek için kullanılıyorsa ve en az iki tam yıl süreyle aktifinde kayıtlıysa, KDV ödemezsiniz. Aksi halde, satış bedeli üstünde yüzde 18 KDV ödemeniz gerekir.


Ekrem Sarısu