2009 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ UYGULAMALARI

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Eylül/2009 ayına ilişkin verilere göre ÜFE?deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 0,47 son 36 aylık değişim ise % 18,70 olarak gerçekleşmiştir.

Bu değerlere göre aşağıda yer alan VUK. Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artısın son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2009 yılı üçüncü geçici vergi döneminde (kuyumcular hariç) enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.
2009 yılı üçüncü geçici vergi döneminde değerlemeye esas alınacak döviz kurları aşağıda belirtilmiştir.

Münhasıran (sadece) sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alımı-satımı ve imali ile iştigal eden mükelleflerin yapacakları enflasyon düzeltmesinde kullanacakları ÜFE değerlerini web sitemizin Pratik Bilgiler / Diğer Bilgiler / Üretici Fiyatları Endeksi ve Değişim Oranları (ÜFE ) sayfasında bulabilirsiniz.

Çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Ali Metin POLAT
ASMMMO Başkanı
15.10.2009

2009 YILI ÜÇÜNCÜ GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ KUYUMCULAR HARİÇ 2009/3 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE ENFLASYON DÜZELTMESİ APILMAYACAKTIR

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan Eylül/2009 ayına ilişkin verilere göre (Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE?deki bir önceki yılın aynı ayına göre artış % 0,47 son 36 aylık değişim ise %18,70 olarak gerçekleşmesi nedeniyle VUK Mükerrer 298 inci maddesinde belirtilen şartlar (Fiyat endeksindeki artısın son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinin birlikte gerçekleşmesi) oluşmadığından 2009 yılı üçüncü geçici vergi döneminde enflasyon düzeltmesi yapılmayacaktır.

Ancak; sadece sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden, kazançlarını bilanço usulüne göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan kuyumcular her geçici vergi dönemi ile hesap dönemi sonunda enflasyon düzetmesi yapmak zorundadırlar.

30.09.2009 TUİK Verileri ? Hesaplamalar

2009 / Eylül ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE????..??.??...??..?....??...................... ..............?? 161,92
2006 / Eylül ( Üretici Fiyatları Genel Endeksi) ÜFE???????.????................................... .....?????? 136,41
Fark (161,92 ? 136,41) = ?????????????????????............................. ........??????? 25,51
Son 36 aylık ÜFE artışı (25,51 / 136,41) = ??????????.?..??.................................. ....??????? % 18,70
Son 12 aylık enflasyon artışı (ÜFE) ????????????.?.?.................................. ...????.????? % 0,47

Enflasyon düzeltmesi ve yeniden değerleme oranı
Mali tablolarda yer alan parasal olmayan kıymetler aşağıdaki hükümlere göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulur.
Kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri fiyat endeksindeki artışın, içinde bulunulan dönem dahil son üç hesap döneminde % 100'den ve içinde bulunulan hesap döneminde % 10'dan fazla olması halinde mali tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.
Kapsama giren mükellefler, geçici vergi dönemlerinin sonu itibarıyla mali tabloları düzenlemek ve enflasyon düzeltmesi yapmak zorundadırlar. Geçici vergi dönemlerinde yukarıda belirtilen oranların tespitinde, son üç hesap dönemi yerine üçer aylık dönemlerin son ayı dahil önceki otuzaltı ay ve içinde bulunulan hesap dönemi yerine son oniki ay dikkate alınır. Bir hesap dönemi içindeki geçici vergi dönemlerinin herhangi birinde düzeltme yapılması halinde takip eden geçici vergi dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemi sonunda da düzeltme yapılır.
????????????????..

Ancak münhasıran sürekli olarak işlenmiş; altın, gümüş alım-satımı ve imali ile iştigal eden mükellefler bu fıkranın (1) numaralı bendinde yer alan şartlara bakılmaksızın enflasyon düzeltmesi yaparlar.
??????????? (VUK Mük. Madde: 298)

2009/3 GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİNDE DEĞERLEMEYE ESAS ALINACAK
DÖVİZ KURLARI

2009 üçüncü geçici vergi döneminin (01.01.2009 ? 30.09.2009) kapandığı tarih itibariyle yayımlanan
T.C. Merkez Bankası kurları (Bülten No: 2009/188

DÖVİZ CİNSİ DÖVİZ ALIŞ EFEKTİF ALIŞ
1 ABD DOLARI 1,4820 1,4810
1 AVUSTRALYA DOLARI 1,2913 1,2854
1 DANİMARKA KRONU 0,29014 0,28994
1 EURO 2,1603 2,1588
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2,3549 2,3533
1 İSVİÇRE FRANGI 1,4272 1,4251
1 İSVEÇ KRONU 0,20982 0,20967
1 KANADA DOLARI 1,3637 1,3587
1 KUVEYT DİNARI 5,1246 5,0477
1 NORVEÇ KRONU 0,25299 0,25281
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 0,39635 0,39338
100 JAPON YENİ 1,6468 1,6407

217 Seri No?lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 3.1. Yabancı Paraların ve Yabancı Para Cinsinden Olan Borç ve Alacakların Değerlemesi başlıklı bölümündeki;
?Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da cari olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan alacak ve borçların bu hüküm dikkate alınarak değerlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde yapılacak değerlemede T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede geçici vergi döneminin kapandığı tarih itibariyle yayımlanan döviz alış kurları esas alınacaktır.?
şeklindeki düzenleme doğrultusunda 2009 yılı üçüncü geçici vergi döneminin (01.01.2009 ? 30.09.2009) kapandığı tarih itibariyle yayımlanan T.C. Merkez Bankası kurları değerlemeye esas alınacaktır.

Kaynak: ASMMMO