Naylon fatura kullandığınız tespit edilmeden vergi ceza kesilemezSoru: Yıllardan beri mal aldığımız bir firmanın naylon fatura kestiği tespit edilmiş. Bu firma hakkında yapılan incelemeden hareketle bizim aldığımız faturaları da naylon fatura olarak kabul edilmesi yönünde işlem hazırlandığı duyumunu aldık. Yılardan beri mal aldığımız bir firma, işleri bozulunca bazı firmalara sahte fatura vermiş. Bizim alımlarımız gerçek. Bizim dışımızda olan bu durum nedeniyle bize de naylon fatura almışız gibi işlem yapılabilir mi?Cevap: Naylon fatura düzenlenmesi ve kullanılmasının hapis cezasına kadar uzanan yaptırımı var. Bundan dolayı naylon fatura mükelleflerin korkulu rüyası. Ancak, bu kadar ağır yaptırımları olan ve mükelleflerin uykusunu kaçıran naylon fatura konusunda maliyenin aynı ciddiyetle yaklaştığını söylemek çok zor. Çünkü, inceleme elemanları genelde bir işletmenin naylon fatura düzenlediğini tespit ettiğinde, o işletmenin düzenlemiş olduğu tüm faturaların naylon fatura olduğu düşüncesiyle işlem yapıyor. Mevcut uygulamaya göre, aldığınız faturaları da sahte belge olarak niteleyip işlem yapabilirler. Ancak; bu işlem doğru değil. Çünkü, hakkınızda bir inceleme yapılarak, inceleme sonucu naylon fatura kullandığınız tespit edilmediği sürece işlem yapılmaması gerekiyor. Nitekim nihai yargı merci olan Danıştay, benzer ihtilaflarda, mükellef nezdinde yapılan inceleme ile naylon fatura kullandığı somut delillerle tespit edilmeden, işlem yapılamayacağı yönünde kararlar vermektedir. İşletmenizde vergi incelemesi yapılmadan sahte fatura kullandığınız yönünde işlem tesis edildiğinde, vergi mahkemesine dava açmanızda yarar var.

Ekrem Sarısu