Veraset beyannamesinin Maliye Bakanlığına verildiği haller

Soru: Veraset ve intikal vergisi beyannamesi murisin(ölenin) ikametgahının bulunduğu yerdeki vergi dairesine veriliyor. Ancak, uzun yıllardan beri yurtdışında ikamet eden ve Türkiye?de son oturduğu yer tespit edilemeyen murise ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesinin hangi vergi dairesine verilmesi gerekiyor?Cevap: Veraset yoluyla intikallerde veraset ve intikal vergisi beyannamesi ölen kişini

n ikamet ettiği yerde bulunan vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Ancak, ölenin Türkiye?de hiç ikamet etmememsi veya en son ikamet ettiği yerin tespit edilemediği durumlarda veraset ve intikal vergisi Maliye Bakanlığına veriliyor. Verginin tarh ve tahakkuku da Maliye Bakanlığınca belirlenen vergi dairesince yapılıyor.

EKREM SARISU
Posta/15.10.2009