Adresinde bulunamadığından vergi kaydı

silinenler Kod 8 e alınıyorSoru: Mal almayı planladığımız İstanbul?daki bir limitet şirketin, vergi dairesince ?KOD 8? listesine alındığını öğrendik. KOD 8 in ne olduğunu anlayamadık. Kod 8 nedir? Şirketleri neden Kod 8 e alırlar?Cevap: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığının oluşturduğu Kod listesine göre; yapılan yoklamalara rağmen adresinde bulunamadıklar tespit edildiğinden, Maliye Bakanlığının 2007/13 seri nolu ?Uygulama İç Genelgesi? nce vergi mükellefiyet kayıtlar re? sen silinen mükellefler ?Kod 8? e alınmaktadır. Sorunuzdaki şirket vergi dairelerin tüm aramalarına karşın adresinde bulunamadığından mükellefiyet kaydı re?sen silinmiş bir şirkettir. Ayrıca adreste bulunamama 84 Seri nolu KDV Tebliğine olumsuz tespit olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak, adı geçen şirket sahte belge düzenliyor veya kullanıyor olabilir. Çok dikkatli davranmanızda yarar var.Eş adına ödenen Bağ-Kur primi vergilendirilecek ücretten düşülemezEş adına ödenen Bağ-Kur primi vergilendirilecek ücretten düşülemez

Soru: Sigortalının kendisi, eş ve çocukları adına ödediği şahıs sigorta primleri belli şartlarda, vergilendirilecek ücret matrahından düşülebiliyor. Sigortalının eşi adına ödediği isteğe bağlı Bağ-Kur primini, ücretinden indirilebilir mi?Cevap: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı?nı tek çatı altında toplayan Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) şahıs sigorta şirketi değildir. Dolayısıyla, ücretli olarak çalışan kişinin eşi adına SGK ya ödediği, isteğe bağlı sigorta primlerini, vergilendirilecek ücretinden indiremez.

EKREM SARISU