Ticari araç sahipleri vergi ve cezadan kurtulduDanıştay 7. Dairesi, aldığı ticari aracı daha sonra özel araca dönüştürenleri yüklü miktarlardaki vergi ve cezadan kurtardı.

Şubat ayı içinde Meclis'te yasalaşan ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan 5838 sayılı Torba Kanun ile ''1 Ağustos 2002-21 Temmuz 2005 tarihleri arasında, 2 sayılı özel tüketim vergisi (ÖTV) listesinde yer alan ve 87.03 gümrük tarifesi istatistik pozisyonu (GTİP) numarasından beyan edilmesi gerekirken, beyannamesi 87.04 GTİP numarasından verilen motorlu araçlar için Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için ek ÖTV tarhiyatı yapılmaması'' hükme bağlanmıştı.
Düzenlemede, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların da silinmesi öngörülmüştü.
Bu şekilde binek otomobil ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş motorlu araç (GTİP numarası 87.03) beyannamesi vermesi gerekirken, eşya taşımaya mahsus motorlu araç (GTİP numarası 87.04) şeklinde beyanda bulunan ve böylece düşük vergi ödeyen otomotiv firmalarına af getirilmişti.
BAŞKANLIKTAN ÖTV SİRKÜLERİ
Söz konusu düzenlemenin ardından Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci imzasıyla ÖTV Sirküleri yayımlandı.
Sirkülerde, 2 sayılı ÖTV listesindeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanlar için motorlu taşıtı imal, inşa veya ithal edenler, fabrikalar, ana bayi ve diğer bayiler ile yetkili satıcı ve acentelerin beyanname verdiği hatırlatıldı.
ÖTV mükellefi olan motorlu araç ticareti yapanların ilk edinimde teslim edilen araçlar için, GTİP numarası üzerinden ÖTV beyanında bulunup, ödeme yaptığı belirtilen Sirkülerde, Torba Kanundaki düzenlemeye atıfta bulunularak, şöyle denildi:
''Motorlu araç ticareti yapanların 1 Ağustos 2002-21 Temmuz 2005 tarihleri arasında ilk iktisap kapsamında teslim ettiği 87.03 tarife pozisyonundaki araçlar için 87.04 tarife pozisyonundan ÖTV beyan edip ödemiş olmaları halinde bu işlemle ilgili ek ÖTV tarhiyatı yapılmayacak, yapılan tarhiyatlar terkin edilecektir.
Bu araçlar için ek ÖTV tutarı üzerinden KDV tarhiyatı da yapılmayacak, tarhiyat yapılmış ise terkin edilecektir.
Motorlu araç ticareti yapanlardan 87.04 tarife pozisyonuna giren kapalı kasalı kamyonet satın alınıp, kayıt ve tescil ettirilmeden önce veya sonra tadilat yapılarak 87.03 tarife pozisyonundaki araca çevrilen araçlar için ÖTV beyan edilmemesi sebebiyle yapılan tarhiyatlar ise 5838 sayılı Kanun kapsamına girmemektedir.''
VERGİ MAHKEMESİNDEN RET, DANIŞTAY'DAN KABUL
Torba Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından, konu mahkemelere taşındı. Sadece Ankara'da 900 kişi vergi mahkemesine gitti. Bu kişiler, geçmişe dönük ek ÖTV ve cezadan farklı GTİP numarasından beyanname verenlerin yanı sıra, aracını tadil edenlerin de yararlanmasını talep etti.
Ancak vergi mahkemeleri, bunları reddetti. Vergi mahkemelerinin bu kararı daha sonra Danıştay'a götürüldü. Danıştay 7. Dairesi de, bir vatandaşın başvurusu üzerine, aldığı ticari aracı daha sonra özel araca dönüştürenleri de kapsama alarak, binlerce kişiyi yüklü miktarlardaki vergi ve cezadan kurtardı.
Daha önce düşük ÖTV ödeyerek ticari araç alan, ardından da bu aracı tadilat ile özel, binek araca dönüştürenlerden ÖTV farkını tahsil etmeye çalışan Gelir İdaresi Başkanlığı, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı kanalıyla hemen Danıştay'a itirazda bulundu.
Gelir İdaresi Başkanlığından bir üst düzey yetkili de, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmede bulundu:
''Torba kanundaki vergi düzenlemesi, büyük bölümü gümrükteki yanlış anlama ve algılamalar sonucu hatalı düzenlenen ÖTV beyannameleriyle ilgili olarak gerçekleştirilmişti. Bu düzenleme, tamamen beyan sahiplerini yani araç ticareti yapanları kapsıyordu. Belirtilen 3 yıllık dönemde verdiği ÖTV beyannamesinde binek aracı ticari araç olarak gösterenlerden ek ÖTV alınmamasını öngörüyordu.
Söz konusu düzenleme beyan sahiplerine dönük yapılmıştı, araç sahiplerine değil. Danıştay, Kanuna aykırı bir karar verdi. Kanundaki düzenleme beyan sahiplerine dönük, aracını tadil edenlere değil.
Uygulamada vatandaş, düşük ÖTV ödeyerek Mercedes Vito ya da benzeri aracı alıyor. Daha sonra da hemen gidip koltuklarını, camlarını değiştirerek, bunu binek araca dönüştürüyor. Bu işlem için önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığına tadilat başvurusu yapılması lazım. Daha sonra Emniyetin bu aracın sicilini değiştirmesi, yani yeni sicil tescilinin gerçekleştirilmesi lazım. Bunun ardından da vergi dairesine gidilip, aradaki vergi farkının yatırılması lazım.
Gelir İdaresi ve vergi daireleri, bu işlemi izinsiz ya da vergi farkını yatırmadan yapan binlerce kişi için takibat yapıyor.
Danıştay 7. Dairesinin kararıyla bunlar da kurtarılıyor. Ancak, itirazımızın ardından bu yanlışlığın düzeltileceğini düşünüyoruz.''


Kaynak: M.Yenigun