Konut kira geliri istisna tutarı her mirasçıya ayrı ayrı uygulanır



Soru: Babamızdan kalan bir evimiz mevcut, bu evi kiraya veriyoruz ve kira geliriniz 4 kardeş ve anne arasında paylaşıyoruz. Bu durumda kira geliri vergisi matrahı kişisel olarak bakıldığında aşılmamış olduğundan beyan edilmesi, dolayısıyla vergilendirilmesi gerekmiyor. Ama toplam olarak bakarsak kira gelir vergisi matrahı aşılıyor ve vergilendirilmesi gerekiyor. Bu durumda nasıl bir yol izlememiz gerekiyor, rica etsem bizi aydınlatır mısınız?



Cevap: Babanızdan kalan dairenin kiralarını kanuni mirasçılar olarak, miras hisseleriniz oranında paylaşıyorsanız, her mirasçı aldığı kiranın yıllık tutarını, konut kira geliri istisna tutarı(2009 yılına ilişkin had 2.600 TL) ile karşılaştıracak. Elde ettiği kira geliri tutarı, konut kira geliri istisna tutarını aşanlar, gelirini beyan edecekler, aşmayanlar beyan etmeyecek. Örneğin; 2009 yılında konuttan 12.000 TL kira aldığınızı varsaydığınızda, anneniz yüzde 25 miras hissesi ile 3.000 TL, 4 kardeşinizin her biri yüzde 18.75 miras hissesi ile 2.250 TL kira elde etmiş olacak. Anneniz 2009 yılı istisna tutarı olan 2.600 TL aşan tutarda kira geliri elde ettiği için, kira gelirini beyan edecek. Kardeşleriniz ise, 2.400 TL lik istisna tutarından az kira geliri elde ettiği için, kira gelirlerini beyan etmeyecekler.





EKREM SARISU